DİKKAT, AMERİKA SİYASET DEĞİŞTİRDİ!


DİKKAT, AMERİKA SİYASET DEĞİŞTİRDİ!

II. Dünya savaşının ardından yeryüzüne yeniden çeki düzen veren güç olarak beliren Amerika, bu güce Mason/Hıristiyan görünen köktendinci Cumhuriyetçi Partililerin siyasetleriyle bu güce erişmiştir.

Devleti kuran ve dine dayalı sözde demokratik Amerika Cumhuriyetçi Partisinin “Cumhuriyet kavramı” özünde beyaz ırkı,onlardan da Hıristiyan ve Yahudileri kollayan diğerlerini aşağılayan, dışlayan hatta zencileri polislerine sokakta keklik gibi avlatan, Klu Klux Klan gibi devlet bürokratlarının idare ettiği sapkın dini ayinlerde insan kurban eden bir demokrasiydi.

Sahte demokrasi

Klu Klux Klanların Zenci Avları

Ama güç bunlarda olduğundan devletin haliyle idarelerinde bulunan yeryüzünün diğer devletlerinin de nasıl yaşayacaklarını da bu neocon’cu, sapkın köktendinci yapılanma Tevrat, İncil’de geçen “kavmiyetçi, ırkçı ayetlere” göre belirliyordu.

Bu da bu Cumhuriyetçi siyonist, Masonların marifeti değildi. Binlerce yıldır uygulanan “Batıyı üstün gören” Grek, Yahudi, Arap milliyetçiliğine dayalı siyasetler izleyen Grek Büyük İskender’den Roma’ya, Bizans’a ve 15. yüzyıldan itibaren batının yıldızını parlatan “keşifler çağı” ile de süren “Vatikan Zihniyeti’ni” taklit ediyorlardı.

ABD EmperyalizmiAmerika hala Roma’nın kullandığı “Mavi” rengi kullanır ve devlet idaresinin merkezi olan Beyaz Saray binası da İtalya Roma’da bulunan şehir devlet Vatikan’ın benzeridir.
Yani, Amerika günümüzün Grek veya Roma imparatorluğudur. Yaklaşık 1700 yıllık “Hıristiyan Kültü” ne sahiptir. Grek ırkını üstün tutmaktadır ama Yunanlılara çektirmedikleri de kalmamıştır bu da başka bir yönü.

Amerika-Rusya bayrakları

Amerika-Rusya bayrakları

Amerika’nın Neocon’cu Cumhuriyetçilerinin Kenan Evren-Turgut Özal ikilisinin işbirlikçiliğiyle şartlarını hazırladığı, 2002’de Recep Tayyip Erdoğan Süryani’sinin “özel tasarlanmış kişiliği” üzerine kurulmuş AKP’si ile uygulamaya koyduğu 21. yüzyıl Yeni Dünya Düzeni ya da kısa adıyla B.O.P projesi duvara toslamıştır.

hedeflenen_ortadogu_haritasi

Irak, Libya, Somali ve öteki devletlerin işgallerinde halklara yapılan zulümler Amerika’yı “yeryüzüne hükmedemeyecek” hale getirmiştir.

“Amerikan Köktendinciliğinin” getirdiği kanlı, işkenceli, soygun, yağma, talana dayalı siyasetleri beklenmedik ölçüde Neocon’cu Cumhuriyetçi Faşistlerin pilini bitirmiştir.
Amerika ve batı ülkelerinde üstlenmiş “küresel sermaye” bundan korkmuştur.

Haçlı askeri Bush

Haçlı askeri Bush

Amerika’nın yavru Bush’un devrildiği seçimler öncesinde yeryüzünde “Demokratların Amerika’da iktidara gelme beklentileri” artmıştır.

Hatta benim bu konuda yazdığım bir yazıya henüz başkan seçilmeden önce “Seçilirsem geleceğim” diye cevap vermiştir. Bu umudumu televizyon ekranlarından sosyal medyaya kadar kimse paylaşmamıştır. İsteseler de yapamamışlardır.

ABD Emperyalizmi Obama MedvedevÇünkü, iktidar partisi Cumhuriyetçilerin ortağıdır muhalefet te Obama’ya “dışı siyah içi beyaz” olarak bakmıştır. Ama hepsi yanılmıştır.
Polislik mesleğinde mihmandarlık, rehberlik yaptığım yıllarda yeryüzünüm her ülkesinden çok sayıda insan tanıdım ve “gerçek demokrat” insanların Amerika’da da var olduklarını biliyordum.

Obama, kendisi için hiç de kolay olmayan bir işe girişmiş, askeri işgalleri ertelemiş, işgal yerine El Kaide, El Nüsra, Müslüman Kardeşler gibi kendi kurduğu örgütler aracılığıyla ve askeri desteği de Tayyip, Arabistan ve Katar kralları üzerinden yürütmüştür.
Haliyle de faşist, insanlık düşmanı, yeryüzünde bütün dinleri de Mason İslam’ına dönüştüren Neocon’cu (Neo Conservative=Yeni Muhafazakâr Hareketi) siyasetlerin terk edilmesi aşamasına getirmiştir.

Amerika artık, din yerine “kendini ısırmayacak demokrasi” ihracına karar vermiştir. Çünkü, B.O.P projesinin baş ortağı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsi malı olan AKP’sinin ipini çektiğini beş yıl önce yaptığım tespitler ışığında yazmıştım ve son dört bakanın oğulları üzerinden yürüttükleri ve başbakanın çocuklarının da içinde yer aldıkları yayınlanan deliller ile apaçık olan “yolsuzluk vde rüşvetlerin” açığa çıkmasını takiben boşbakanın polis ve yargının adeta her görevini kendilerine bildirmelerini sağlayan yasal düzenlemesini yaparak “yürütme işinde adli ve kolluk örgütlerince takip edilmesini yasaklamasıyla ortaya çıkmıştır.

İpinin çekildiğini gören, çırpınışa geçen boşbakan ve partisi ilk genel seçimlere kadar görevlerinde kalma yüzsüzlüklerini sürdüreceklerini ve kendilerinin hırsızlıklarının üstünü devlet gücünü kullanarak örtmeye çalışacaklarını göstermiştir.
Ama ne yaparsa yapsın Amerika siyaset değiştirmiş, Süryani İrecep’i ve partisini ve “Ilımlı İslam” adını koyduğu Süryani Hıristiyanlığına dayalı gerici, köktendinci siyasetlerinin de sonu gelmiştir.

12 yıldır boşbakan ve partililerince çok iyi olan Amerika ve büyükelçileri bu günlerde “karanlık güçler, dış mihrak, faiz lobisi” gibi ve nice karalamalarla anılır olmuştur.

Adnan Menderes’in ipinin çekildiğini anladığında SSCB’den randevu almasını taklit ederek Rusya, Çin ile ilişkilere girmişse de artık kendisini kabul edecek, gidebileceği bir ülke de bulamaz hale gelmiştir.
Nasılsa Pakistan kabul etmişse de Pakistan C. Başkanı Naval Şerif’in kabul sırasında suratından düşen de bin parçaydı.

Kimse bitmiş pili cihazına takmayacağı gibi pili bitmiş bir siyasetçiyi de kimse ağırlamak istemez.
Emperyalizmin halkların gericiliğe karşı korkusuzca verdikleri “Demokrasi Mücadelelerine” duyarlık gösterip siyaset değiştirmesinin kendini demokrat gören ülkemizdeki dangalakların da gözlerine sokmak kulaklarına bağırmak gerekmektedir. Çünkü bunu değerlendiremezler de AKP bir şekilde iktidarını korursa siyaset eski haline dönebilir.

Kimse rehavete kapılmasın. Mücadele yeni başlıyor.
Uyanın, silkinin ve demokrasiye sahip çıkın.

Bu fırsat bir kaçarsa yüz değil beş yüz yılda bir de gelmez.

Haydi mücadeleye!

Alaeddin Yavuz

Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

One Response to DİKKAT, AMERİKA SİYASET DEĞİŞTİRDİ!

  1. Geri bildirim: DİKKAT, AMERİKA SİYASET DEĞİŞTİRDİ! | alaeddinyavuz

Yorumlar kapatıldı.