ALLAH BAŞIMIZDA RAHAT EDİN


 

Başbakan merkez bankasına elektrikçi genel müdür atamış.
Ne olmuş ki yani.
Başbakana göre sorun yok.
Nasıl mı?
Padişah tayyip-1Başbakan her bakanın, her bürokratın, her yargıcın, her polisin, her öğretmenin, her işçinin, her işverenin ve ülkede her ne hizmet görevi varsa her şeyin iyisini yapan, hatta hamile kalsa acısız doğum bile yapabileceğini iddia edeceğine inandığım derecede her işe maydanoz oldukça merkez bankasının başına elektrikçi ataması önemli değildir.

Başhekim yerine kapıcı tayin etmek İran’da uygulanmıştı.

Tayyip aynı yolun yolcusu iken niye yapmasın? Geçenlerde benzeri bir uygulaması daha basında yer almıştı.

Nasılsa o her şeyi belirleyen Allah’a ait sıfatları olduğu kendi vekili Fevai Aslan tarafından iddia edildiğine göre adam kendisini Allah görüyor.

O Allah sa her şeyi bilen ve idare eden olduğuna göre ehil, uzman görevliye ne gerek var?

Padişahım çok yaşa diye başlattığımız alaycı serzenişlerimiz “Allah’ım sen bilirsin” şekline dönüşmek üzeredir.

Hatta dönüşmüştür.

Hristiyanlarda halen İsa peygambere “Allah’ın oğlu Allah” olarak bakarlar. Süryaniler, Kıptiler “İbn el Allah el Mesihiye” yani “Allah’ın oğlu Mesih” derler.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da Süryani olduğunu, soyunun 1915-1917 yılları arasında Ermeni tehcirini başlattığında Enver paşadan kaçıp Gürcistan’a sığınan ve Batum’a yerleştirilen 67000 isyancı Süryani’ye dayandığını Gürcistan’ın AB Parlamentosuna sunduğu 2003 Gürcistan Azınlık Raporuna dayanarak vermiştim.

Bu durumda Süryaniler Hristiyan Sabiler olduklarına göre, başbakanın Allah kavramı da insan şekilli tanrı olmaktadır.
Tevrat’a göre,Musa peygamberden Süleyman’a kadar geçen zamanda Allah Yahudilerin başında durmuş ve altı yüz yıl onların soyunu diğer kavimlerin saldırılarından korumuştur.

Yahudilerin de yaptığı resmine göre bir “Kuş Tanrı olan Allah veya Yahweh, insan kanı içen vampir bir tanrıdır. Bu Yahudilerin yaptığı Allah resmidir.

elohim_man Yahudi Allah'ı

Şimdi, Hristiyanlık ve Müslümanlığın temeli olan Yahudilerin Tevrat’ı böyle yazıyor. Müslümanlar Allah’ın zati sıfatlarını “putperestlik olduğu için” kullanmayı terk etmişlerdir.

Ama Müslümanların dışındaki tüm dinlerde bu putperestlik yaşamaktadır.

Şimdi “Müslümanım” deyip de kendisini Allah yerine koyan Fevai Aslan adlı milletvekiline uyarı bile yapmayan başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sıfat kendisine yakıştırdığını düşünmemek aptalca olur.

ÖKÜZ BAŞLI TAYYİP

Çünkü gerçek Müslüman olan bazıları çıkıp bu adamı en azından eleştirdiler ve bazıları televizyon kanallarında rezil ettiler.

Peki hala bu adam oy vermeyi düşünenler bir gün gerçek Allah’ın bunun hesabını kendilerine soracağından korku duymamakta mıdırlar?

Sizin gibi Müslümanlara da vatandaşlara da lanet olsun!

Alaeddin Yavuz

 

Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.