EMPERYALİZMİN YÜZ YILLIK İŞGALLERİ


Afganistan, Irak, Libya, Tunus, Cezayir, Suriye hep yüzüncü yılında işgalle karşılaştılar. Biz de 1914’ün Çanakkale Savaşa ve I. Dünya Savaşı başlangıç tarihinde işgali askeri değil, yerle yönetimler yasasının uygulamaya geçilmesi ile sekize bölünerek, dünün teröristlerinin devlet adamı edilmeleriyle göreceğiz. 2023 topyekün işgal olacaktır.

1982'lerde Kenan Evren'in ABD ile imzaladığı sekize bölünmüş Türkiye haritası

1982’lerde Kenan Evren’in ABD ile imzaladığı sekize bölünmüş Türkiye haritası

Bizler halkımızı bu konuda uyanık tutmak, etnik ve dini kökenlerine bakılmaksızın tüm antiemperyalistlerin birlik olarak bastıkları toprağı sahiplenmeleri, emperyalistlere çiğnetmemeleri için birleşmeye davet ediyoruz.

Emperyalizm ancak böyle vazgeçirilebilir.

Emperyalizmin 100. Yıl İşgalleri;

20. yüzyıl, geç uyanan emperyalistler olan Almanya, Rusya, İtalya’nın tek dünya imparatorluğunu ilan etmiş İngiliz İmparatorluğunun bahşettiği bölgelerde nimet aramak için sömürge kazanma amacı güden küçük işgallerin İngiliz çıkarlarını tehdit etmeye başlaması üzerine I.Dünya savaşına uzanan bir paylaşım savaşının ilk aşamalarıyla başlar.

Rus Çarlığı, 1902’lerde Afganistan, Tibet üzerinden sıcak denizlere inmek için faaliyete geçer, aynı anda Almanlar, idarelerine aldıkları II. Abdülhamit’li Osmanlı imparatorluğunda Berlin-Bağdat ve Hicaz demiryolu projelerini gerçekleştirmeye başlamalarıyla İngiliz çıkarlarını kısa vadede tehdit etmeye başlarlar. İngiltere de bu yeni yetme emperyalistlerin çıkarlarını tehdit etmelerini engellemek için harekete geçer. Rus ve Çin tehditlerini Tibet, Burma, Afganistan üzerinde engellemek için ” British Expedition to Tibet ” (Tibet’e İngiliz Gezisi) adıyla meşhur Lord Curzon’un idaresinde bir askeri sefer başlatır. Bu sefer aynı zamanda Osmanlı Irak’ındaki petrol yataklarından Almanları uzak tutmak için, Hicaz’da sürdürülen ünlü ajan Lawrence idaresindeki Necd’li Suud kabilesi isyanlarını destekleyen İngiliz kuvvetlerinin de kaydırılarak Irak üzerinde birleştirilmelerine kadar varır ve demiryolu inşaatı engellenir, Osmanlı Arap yarımadasından, kuzey Afrika’dan çıkartılır.

Afganistan;

1901-İkinci İngiliz Afgan Savaşı (Dost Muhammed Dönemi)

2001-İkiz Kuleler tezgahının ardından G.W.Bush’un Haçlı Seferi ilanı ile ülke işgale başlandı.

Irak;

Irak-1903’te II.Abdülhamit’in başlattığı Berlin-Bağdat Demiryolu inşşatında Almanların petrol bulduklarını açıklamasından sonra İngilizlerin Hindistan’daki ordularını kullanarak Tibet’ten (Sikkim) Irak’a başlattıkları keşif savaşı ile Bağdat Demir yolunun inşasını engellemişlerdir. Bu yol ancak 1940’larda tamamlanmış ve hesaplanandan 930 km kısadır. Bu keşif savaşını bir ucu da Hicaz seferi ile başlamış ve Vehhabi Necd (Suud) kabilesinin idaresinde İngiliz yanlısı Arabistan krallığı için Lawrence’lı Hicaz savaşı başlatılmıştır. İşte bu Tibet- Irak keşif savaşının 100. yıl dönümünde;

2003- İkiz Kuleler tezgahının ardından G.W.Bush’un Haçlı Seferi ilanı ile ülke işgale başlandı.

Libya, Tunus, Cezayir;

1911- Geç uyanan emperyalist İtalya 1830’lerden 1900’lere kadar çizmeyi tek devlet etmekle, Fransız işgalinden kurtarmakla meşgul oldu.Mısır’da İngiliz işgali olduğundan Osmanlı’nın Mısır’dan asker geçiremeyeceğini gördüğünden yanına Fransa’yı da alarak bir ultimatomla bu ülkeleri işgal ettiler.2011-İkiz Kuleler tezgahının ardından G.W.Bush’un Haçlı Seferi ilanından El Kaide örgütüne eğitim ve sığınma sağladığı için içi rahat olan Kaddafi, 2011’de Avrupa ülkelerine ziyarete çıktı, götürdüğü çadırında konakladı. İtalya başbakanı Berluconi karşıladığında ona avucunun içini öptürdü. Bu batıda kadına yatma teklifidir. Bir ay içinde de Libya’nın işgaline başlandı.

İşgaller haritada görülen değişiklikler gerçekleştirilinceye kadar sürecektir. Emperyalizm yıkılmadıkça hedeflerinden sapmaz ama beklemeye alabilir.

AB-'nin 21. yüzyılda Ortadoğu coğrafyasında yapmayı hedeflediği değişikliklerin haritası. Öteki adıyla B.O.P haritası

AB-‘nin 21. yüzyılda Ortadoğu coğrafyasında yapmayı hedeflediği değişikliklerin haritası. Öteki adıyla B.O.P haritası

Alaeddin Yavuz
keykubat /adilyargic/ adilyargicc

Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.