BÜTÜN AKP-EMPERYALİZM KARŞITLARINA ÇAĞRIMDIR!


BÜTÜN AKP-EMPERYALİZM KARŞITLARINA ÇAĞRIMDIR!

16 Eylül 2013, 01:04

BÜTÜN AKP-EMPERYALİZM KARŞITLARINA ÇAĞRIMDIR!

1950’de iktidarı DP’ye terk ettiğinden beri uzun süreli iktidara gelemeyen 12 Eylül 1980 darbesi sonrası fizibilitesi C.I.A-Cunta ve ANAP tarafından gerçekleştirilen CHP iktidar umudu olmadığından mecburen BOP’atakılmıştı. 

B.O.P'u "Sabi-Süryani-Yezidi Bizans için planlayanlar bunlardı.(Resim Yazısı)

B.O.P’u “Sabi-Süryani-Yezidi Bizans için planlayanlar bunlardı.(Resim Yazısı)

Benim 2007’den itibaren yayınladığım yazılarım ortalığı karıştırdı ve başta Gürsel tekin olmak üzere her önerimi CHP uyguladı. (Bağlantım yoktur, kendi tercihleriydi. Bu konuyu daha önce yazdığımdan Kılıçdaroğlu’na soruldu ve o da “Evet internetten yaararlanıyoruz siz de yazın sizden de yararlanalım demişti.)

Bu önerileri demokrasiyi kurtarmak amacıyla önermiştim. Masonlarda bunu sevdiler. 

Amerika’da da artık Cumhuriyetçi neoconlara hoş bakılmıyor. 

Daha başkanlık seçimleri yapılmadan önce yazdığım “Obama’yı Beklerken” başlıklı yazıma “15 gün içinde “Başkan seçilirsem ilk önce Türkiye’ye geleceğim ve daha demokratik siyaset izleyeceğim diyen ve seçildiğinde de gelen Obama daha demokratik Amerika görünümü vermek için adeta teşvik edilirken AKP ve Tayyoş ekibi de oynatılmaktadır. 

Amerika yumuşak emperyalizmin nimetlerinin Rusya’nın ve Çin’in kararlı tutumları sayesinde kavramıştır.

Artık AKP’nin pili bitecek daha demokratik bir CHP idaresi gelebilir. Yalnız Ermeni, Yezidilerin solcuları iktidar edilecek ama en azından şeriat Türkiye için tehdit olmayacak.

Bu olay birkaç yıl önce İsmet paşa Celal Bayar muvazaalarını yazdığım yazıyı takiben gelişti.

CHP’ye AKP’nin yaptığına benzer bir proje ile Amerika’ya gitmelerini ve ABD için bizim sosyalizm mi şeriat mı içinde yaşamamızın önemi olmadığını sadece çıkarlarının önemi olduğunu buna göre proje geliştirmelerini söylemiştim. 15 gün sonra CHP Amerika’ya heyet göndermişti. Sonrası en azından internet basınında eleştiri özgürlüğü internete geri gelmişti.

Bu günlerde Tayyoş’un son günleri olabilir. Ama bizim doğru siyaset izlememiz lazım ve AKP-Şeriat karşıtı, vatansever, Türk-Müslüman dünyası kardeşliğinden komünistlere kadar herkesi birleştiren bir siyaset izlemeliyiz.

Bafomet şeytanına tapınan Mason localarından ödül alan başbakan Recep Tayyip Erdoğan(Resim Yazısı)

Bafomet şeytanına tapınan Mason localarından ödül alan başbakan Recep Tayyip Erdoğan(Resim Yazısı)

Ama bizden görünüp davayı provoke edenleri de iyi takip etmeliyiz. 

Hani diyorlar ya “Her şey doğru ama mecliste KAP dışında kimvar? En iyisi Tayyo!” gibi laf ortamına sokanlar veya bu kavrayışla iten bizdengörünenler var.

Bunları ayırt edersek ve gerçek düşüncelerimizi değil de sadece şu an için Atatürk’te Birleşmeye yönlenebilirsek tek partide birleşip AKP’yi indirmek olasıdır. Ondan sonra kendi kişiliğimizi ortaya koyarız.

Ama bütün AKP ve emperyalizm karşıtları olarak tek merkezde birleşmeye ihtiyaç vardır. 

Beğensek te beğenmesek te.

Bu mantığa bağlı kalırsak AKP ve şeriat adlı Mason İslam’ı ve yazdığım öteki İslam uyarlamaları Müslüman dünyasını dahi terk edebilirler.

Bu vatanseverlerin yapabileceği en akıllıca çözümdür. Başka şansımız yoktur.

Yoksa, Müslüman takiyyesi yapan bu Yezidi Süryani Rum yapılanması olan AKP ve kopyalarının uygulayacakları siyasetler sonucu değiştirilecek din, rejim ve özgürlüklerin elden gitmesini, vatan topraklarına Jonilerin hakim olmasını takiben dayatılan yeni dininiz ile Amerikan bayrağı önünde çok Cuma namazı kılarsınız.

Siz de size güvenenler dahil herkesle bu yolu takip ederseniz Atatürklerin sayısı artacaktır.

Takdir milletindir!

 Alaeddin Yavuz
keykubat /adilyargic/ adilyargicc

Kaddafi sonrası Libya'da iktidar olan Müslüman  kisveli "Selefi=Dinden çıkmış" Müslümanların ABD bayrağı önünde namaz kıldıklarının resmidir. Mısır'da da yine "Selefi" olan Mursi için göz yaşları döken, Süryani Bizans hayalleri kuran Tayyoş''u hatırlayınız. 

Mısır'daki din kardeşlerinin yasını tutan ama kendi ülkesinde 20'li yaşlarda gençlere zerre kadar acımayan bir Süryani Bizans hayalperesti  Tayyip Erdoğan düşünün!

  "SELEFİLİK=Elmalıl Hamdi Yazır'ın Sabilerin iyilerinin cennete gireceğini belirten Maide Suresi 62. ayetinin tefsirinde siyer kitaplarından alıntılarla yaptığı tespitlerde, Allah'a inanan ama Müslüman olmayan Sabilerin, Süryanilerin ve Yezidi Kürtlerin "Selefiler=Muhalifler=Allaha'a inanıp namaz kıldıkları için Müslüman sayılanlar" olduğunu yazmıştır. 
1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya ardından bunu imzalayan diğer Avrupa devletleri de gayrimüslümlerin koruyucuları olmuşlardı. Bunları kazanmak için Osmanlı hilafeti Abbasiler zamanında uygulanmış olan taktiği tekrar etti ve bunları Müslüman saydı. Ama bunlar 1300 yıldır olduğu gibi Vatikan ile batıya bağiılıklarını terk etmediler. Peygamber Muhammed'i sarayında ağırlamakla ve ayaklarını yıkamakla şeref duyacağını belirten Bizans İmparatoru Heraklese peygamber değil, şeytan Bizbat olduğu konusunda uyarı mektubu yazıp Bizans imparatoruna gönderen Süryani papazlarının çocuklarıdır bunlar! Müslümanlar, Müslüman Türkler, bu isyancılar, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı'nın yıkımında Biznas ile işbirliği yapan, Atatürk' 26 Kürt bir o kadar gerici isyanı çıkartan, bu yüzden Türk ve Mustafa Kemal adını hatta "Lailaheillallah'tan "Muhammedenresulullah" ibaresini çıkartan bunlardır. Çünkü Lailahei
llallah 5500 yıldır Sabilerin söylediği bir dini deyimdir. âdem'i yarattığına inandıkları Şeytanları Er Ruha'-El Uzza-Er Ruda veya İştar'ın babasına Allah der bunlar. İslâm ile karıştırmayınız. Adları Müslüman,dır, tüm peygamberler bu sapkınlara gelmiştir ama bunlar İslâm'ı kabul etmemişler, Hıristiyanlığı da bozmuşlardır.(Resim Yazısı)

Kaddafi sonrası Libya’da iktidar olan Müslüman kisveli “Selefi=Dinden çıkmış” Müslümanların ABD bayrağı önünde namaz kıldıklarının resmidir. Mısır’da da yine “Selefi” olan Mursi için göz yaşları döken, Süryani Bizans hayalleri kuran Tayyoş”u hatırlayınız. Mısır’daki din kardeşlerinin yasını tutan ama kendi ülkesinde 20’li yaşlarda gençlere zerre kadar acımayan bir Süryani Bizans hayalperesti Tayyip Erdoğan düşünün! “SELEFİLİK=Elmalıl Hamdi Yazır’ın Sabilerin iyilerinin cennete gireceğini belirten Maide Suresi 62. ayetinin tefsirinde siyer kitaplarından alıntılarla yaptığı tespitlerde, Allah’a inanan ama Müslüman olmayan Sabilerin, Süryanilerin ve Yezidi Kürtlerin “Selefiler=Muhalifler=Allaha’a inanıp namaz kıldıkları için Müslüman sayılanlar” olduğunu yazmıştır. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya ardından bunu imzalayan diğer Avrupa devletleri de gayrimüslümlerin koruyucuları olmuşlardı. Bunları kazanmak için Osmanlı hilafeti Abbasiler zamanında uygulanmış olan taktiği tekrar etti ve bunları Müslüman saydı. Ama bunlar 1300 yıldır olduğu gibi Vatikan ile batıya bağiılıklarını terk etmediler. Peygamber Muhammed’i sarayında ağırlamakla ve ayaklarını yıkamakla şeref duyacağını belirten Bizans İmparatoru Heraklese peygamber değil, şeytan Bizbat olduğu konusunda uyarı mektubu yazıp Bizans imparatoruna gönderen Süryani papazlarının çocuklarıdır bunlar! Müslümanlar, Müslüman Türkler, bu isyancılar, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı’nın yıkımında Biznas ile işbirliği yapan, Atatürk’ 26 Kürt bir o kadar gerici isyanı çıkartan, bu yüzden Türk ve Mustafa Kemal adını hatta “Lailaheillallah’tan “Muhammedenresulullah” ibaresini çıkartan bunlardır. Çünkü Lailahei llallah 5500 yıldır Sabilerin söylediği bir dini deyimdir. âdem’i yarattığına inandıkları Şeytanları Er Ruha’-El Uzza-Er Ruda veya İştar’ın babasına Allah der bunlar. İslâm ile karıştırmayınız. Adları Müslüman,dır, tüm peygamberler bu sapkınlara gelmiştir ama bunlar İslâm’ı kabul etmemişler, Hıristiyanlığı da bozmuşlardır.(Resim Yazısı)

 İslâm öncesi Arap dininde Allah'ın kızları solda El Lat, ortada El Uzza (Güneş), sağda Menat. Ürdün, Urfa, Mardin Sabileri Er Ruha, Yemen Sabileri Er Ruda, Irak Sabileri İştar ve Yezidi Kürtlerin Tavus, İranlıların Anahita dedikleri güneş tanrıçası El Uzza Allah'ın hem kızı hem de karısıydı. Bunlar Allah'a böyle inanırlar. Tayyoş'un AKPKK'sı ve Mason yandaşları buna inanırlar Bazen Bafomet'te derler.(Resim Yazısı)İslâm öncesi Arap dininde Allah’ın kızları solda El Lat, ortada El Uzza (Güneş), sağda Menat. Ürdün, Urfa, Mardin Sabileri Er Ruha, Yemen Sabileri Er Ruda, Irak Sabileri İştar ve Yezidi Kürtlerin Tavus, İranlıların Anahita dedikleri güneş tanrıçası El Uzza Allah’ın hem kızı hem de karısıydı. Bunlar Allah’a böyle inanırlar. Tayyoş’un AKPKK’sı ve Mason yandaşları buna inanırlar Bazen Bafomet’te derler.(Resim Yazısı)

 

Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Güncel Siyaset içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.