YENİ DÜNYA DÜZENİNE GÖRE DEVLET TASFİYE EDİLMEKTEDİR


YENİ DÜNYA DÜZENİNE GÖRE DEVLET TASFİYE EDİLMEKTEDİR

7 Şubat 2014, 15:01

 

Herkese AçıkArkadaşlarTanıdıklar Hariç ArkadaşlarSadece BenÖzelTwitterİstanbul CivarındanTüm listeleri gör…TanıdıklarGeri Dön

DEVLETİN TASFİYESİNİN PARÇASI OLAN ORDUNUN TASFİYE AŞAMASINA GEÇİLDİ.

 II.Dünya Savaşından sonra yapılan paylaşıma göre günümüz dünya haritası

II.Dünya Savaşından sonra yapılan paylaşıma göre günümüz dünya haritası

 Batılı ülkeler birinci dünya savaşından galip çıktıklarında yeryüzü neredeyse bir İngiliz imparatorluğu gibiydi. Onun yanına “Bebek İmparatorluk” olarak doğan ve her ikidünya savaşının da sorumlusu olan Amerika Birleşik devletleri, Fransa, Rusya (1917’de savaştan çekilerek devrimle rejimi değişmiş olsa da hala güç olarak vardı) gibi güçler vardı. Bunlara ek olarak da geç uyanmış emperyalistler Almanya, İtalya da yer alıyordu.

Ancak Almanya sayılan büyük güçlere Amerikan Rockefeller sermayesi ile kurduğu teknoloji ile meydan okumuş, topunu yıkmayı hedeflemişse de ABD ordularının son anda İngiliz-Fransız-İtalyan-Rus koalisyonu yanında savaşa müdahil olup Almanları ve haliyle Osmanlıyı da tepelemesiyle ilk büyük savaş son bulmuştu.Birinci büyük savaş, Osmanlı, Avusturya, Rus, Alman imparatorlukları yanında bütün Avrupa ülkelerinin küresel topraklarını kaybetmelerine de sebep olmuştu.

Çıkartılan sosyalist, milliyetçi, dinci siyasal akımlarla bu imparatorlukların halkları birbirlerine düşürülmüş, isyanlar arttırılmış, dünün imparatorlukları bir anda işgal edilmiş, orduları dağıtılmış, bunların içinden etnik ve dini farklılıklara bölünmüş cüce devletçikler türetilmiş, bunların sınırları, rejimler de masa başında galip Mihver Devletlerince belirlenmişti.

İngiltere’nin yeryüzünü düzenleme şekli, kayıp edilmiş 20 milyon kadar asker ve sivile, yıkılan nice imparatorluklara ve devletlere rağmen pek beğenilmemiş olsa ki bu düzenlemeyi takip eden on yıl içinde (1919-1929) ABD’de çıkan ekonomik krizle yeryüzü tekrar savaş havasına girmişti.

Yine Rockefeller sermyasi sinsice önceki savaşın “savaş suçlusu” olan Almanya’ya akıtılmış, ince hesaplarla iktidar edilen Faşist bir parti Hitler adlı eğitimsiz, Avusturya Ordusunda onbaşı olan bir çatlağın idaresinde tüm dünyanın başına bela edilmişti.Ekonomik krizi (1929) takip eden on yılın sonunda 1939’da bu çatlak faşistin Polonya’ya saldırması, İkinci Dünya Paylaşım savaşını başlatmıştı.

Her iki dünya savaşının sinsi plancısı olan ve sözde “savaş karşıtı, buzdolabı tüccarı” pozundaki şeytan ABD’nin son anda gene piyonu Almanlara karşı eski müttefiklerinin yanında yer alarak tekrar savaşa müdahil olmasını takiben Almanya ile ittifak halinde olan ve yaklaşık yüz yıldır ordusundan eğitimine her şeyini düzenlediği kendi kukla rejiminin bulunduğu faşist Japonya’ya 1946’da iki atom bombası atarak (Nagazaki ve Hiroşima şehirlerine) yeryüzünde herkesin yüreğine korku salmıştı. Çünkü dünya bir kiloluk bomba ile yüz bin insanın öldürüldüğü bir silahı hiç görmemişti.

I.Dünya savaşında Rus Çarlığında sosyalist devrimi destekleyen Amerika, her iki savaşta müttefiki olduğu SSCB’yi (Rusya) baş düşman ilan etmiş, “komünizm geliyor, dininizi diyanetinizi yok edecek, karılarınızı, kızlarınızı fahişe edecek” yalanlarıyla yeni kurulmuş devletçikleri yanına çekmeyi ve tümden teslim olmalarını sağlamayı başarmıştır.

Amerika ve ortağı İngiltere, her ikisinin ortak güç dengelerini dağıttığı Avrupa devletlerinden oluşturulan Küresel Roma İmparatorluğu 20.yüzyılın ikinci yarısını da henüz eski feodal yapılarını unutmamış halklara “sözde güçlü ordu” kurmuş, onları avutmuş, kültürel olarak kendisinin “baş edilemez” olduğunu tüm milletlerin beyinlerine nakış etmiş ABD, yüzyılın son çeyreğinde tasfiye ettiği SSCB’nin ardından yeryüzünde “tek egemen güç” olduğunu ilan etmişti.

21. yy. Yeni Dünya Düzeni verdiği projesine göre artık düzenli ordular, geniş topraklara sahip ülke sınırları olan devletler başta coğrafi sınırları, siyasal rejimleri, orduları, bütün kurum ve kuruluşlarıyla tasfiye edilecek, polis ve özel güvenlik güçleriyle yönetilecek küçük eski Yunan Site/Şehir Devletleri dönemine dönülecekti.

Bu projenin ve Ortadoğu coğrafyasında uygulamaktan sorumlu hükumetler, 12 Eylül 1980 Amerikancı askeri darbecileri ve onların kurdukları siyasal yapılanmalarca ilk fizibilite çalışmalarına geçildi.

1982'de K.EVREN ile T.ÖZAL'ın ABD ile imzaladıkları Sekiz eyaletli Türkiye Haritası

1982’de K.EVREN ile T.ÖZAL’ın ABD ile imzaladıkları Sekiz eyaletli Türkiye Haritası

PKK terör örgütü, komşu devletlerin tam yüzüncü yıllarında işgalleri ve olan her şeyde bu darbe hükumeti ve onun kurduğu kurumları öncülük ettiler.Bu işbirlikçi kurumların en sonuncusu ise AKP hükumetidir.

Son “12” yılda ülkemizde yaşanan Ergenekon, Balyoz gibi ordunun muhalif kanadının tasfiye edilmesi, kamu kurum ve kuruluşalrının yabancılara peşkeş çekilmeleri, kamu arazilerinin batılı ülkelere yok pahasına satılmaları, durdurulan tarım, sanayi faaliyetleri, polisin askeri tarzda yapılandırılması, “yerel yönetimde değişiklik yapana yasa” ile devletin başlangıçta sekiz eyalete bölünmesi ile coğrafi komşularımızın başlarına gelenler hep bu proje gereğince ve bu projenin taşeronu olan hükumetimizin ortak olduğu marifetlerdir.

21. yüzyıl Yeni Dünya Düzenine göre ülkemizin de yer aldığı Ortadoğu coğrafyası. Bu harita daha geçiş aşamasıdır.

21. yüzyıl Yeni Dünya Düzenine göre ülkemizin de yer aldığı Ortadoğu coğrafyası. Bu harita daha geçiş aşamasıdır.

Kısaca, orduların tasfiye edilerek, polis ve özel güvenlik teşkilatlarıyla idare edilen, küçük ordusuz şehir devletçiklerinden ibaret, her türlü sömürü ve işgale açık yeni bir dünya düzenine geçiş dönemine giriyoruz. 

Bu AKP eliyle olmasa da yeryüzünü ABD ve İngiltere’den yöneten küresel sermayenin tayin edeceği başka hükumetler olmazsa Amerika ve diğer 22 NATO ülkesinin ordularının eliyle yapılacaktır. Ta ki, NATO’dan çıkıp yeni bir uluslararası blok içinde yer alıncaya kadar bunun engellenmesine olanak yoktur.

 Alaeddin Yavuz
keykubat /adilyargic/ adilyargicc

Küresel egemenlerin hedef devlet Libya'daki faaliyetlerinin haberi

Küresel egemenlerin hedef devlet Libya’daki faaliyetlerinin haberi

 

Devletin anayasal rejimini değiştirmek halen anayasal suç iken hükumet bunu ulu orta yapmaktadır.

Devletin anayasal rejimini değiştirmek halen anayasal suç iken hükumet bunu ulu orta yapmaktadır.

 

Ordunun ve devletin tasfiyesine dış mihrak örneği

Ordunun ve devletin tasfiyesine dış mihrak örneği

 

Osmanlı ve Atatürk rejimlerinin düşmanları Yezidi/Yahudi Kürt, Sabi/Süryani, Ermeni köktendinci işbirlikçileri, 1950 Menderes hükumetiyle "Müslüman görünerek" devletin başına getirildiler. Şimdi tasfiye ederken yağmalıyorlar ve küfürden de çekinmiyorlar.

Osmanlı ve Atatürk rejimlerinin düşmanları Yezidi/Yahudi Kürt, Sabi/Süryani, Ermeni köktendinci işbirlikçileri, 1950 Menderes hükumetiyle “Müslüman görünerek” devletin başına getirildiler. Şimdi tasfiye ederken yağmalıyorlar ve küfürden de çekinmiyorlar.

 

 
Beğen

 
Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Güncel Siyaset içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.