PAPA VE ARAPLAR NEDEN ETEK GİYERLER?


Din adamlarının eteklik giyme nedeni dinlerdir.

İncil’e göre İsa/Allah güvey, havarileri/öğrencileri de gelinleridir.

Ayrıca cennete giremeyecek olanlar “kadınla” ilişkiye girenlerdir.

 

İşte ilgili İncil ayetleri;

 

İsa yeryüzünde yaşayan bizlerin de “Güvey”i olduğunu söyler,yani “damat”.

 

İncil 9:14 “Bunun üzerine Yahya’nın öğrencileri İsa’ya yaklaşıp sordular:”Neden Ferisiler ve biz oruç tutuyoruz da,öğrencilerin oruç tutmuyor?”

 

9:15 “İsa onları şöyle yanıtladı:”Güvey” kendileriyle birlikteyken,yakınları yas tutar mı?Ama güveyin onlardan alınacağı günler gelecek,o zaman oruç tutacaklar.”

 

Kıyamette,insanlardan yenilenen dünyada yaşamalarına izin verilmesi karşılığında alınacak fidye de insandır.

 

12 Yahudi kabilesinden seçilecek 144.bin kişiden üreyecek “144.000 ilk erkek çocuk” kurtulmalık” yani “fidye“ olarak alınıp götürülecektir.Hem de “bakir,kız oğlan kız” olmaları şartı ile.

 

“Yuhanna Vahiy-Kuzu ve Kurtulanlar “1-5…Yeryüzünden kurtulmalık karşılığında sağlanan 144.000 kişiden başka hiç kimse bu ezgiyi öğrenemiyordu.” Bunlar kadınlarla ilişki sonucu lekelenmeyenlerdir. Çünkü kız oğlan kızdırlar.Kuzu (İsa) her nereye giderse Onun ardı sıra gidenlerdir.İnsanlık içinden Tanrıya ve Kuzuya “kurtulmalık” karşılığında sağlanan ilk üründürler. Ağızlarında hiçbir yalan bulunmadı.Suçsuzdurlar.”

 

 

İsa'nın son yemek resmi.

İsa’nın son yemek resmi.

 

Etekli haçlı askeri

Etekli haçlı askeri

 

En eski Sümer tapınak rahibi resmi

En eski Sümer tapınak rahibi resmi

 

Etekli melekler

Etekli melekler

 

Etekli Roma askeri

Etekli Roma askeri

 

Etekli roma tanrıları

Etekli roma tanrıları

 

İstanbul'u kuran Grek kralı Bizas

İstanbul’u kuran Grek kralı Bizas

 

Etekli hileci Grek tanrısı Hermes.

Etekli hileci Grek tanrısı Hermes.

 

Etekli İran askerleri

Etekli İran askerleri

 

1827'lerde kurulan Yunanistan'ın başına kral tayin edilen Alman Otto

1827’lerde kurulan Yunanistan’ın başına kral tayin edilen Alman Otto

 

 

Lah/Tut Mısır Ay tanrısı

Lah/Tut Mısır Ay tanrısı

 

Romalı spartaküs

Romalı spartaküs

 

Uzak doğulu bir tiren

Uzak doğulu bir tiren

 

İskoç gaydacıları

İskoç gaydacıları

 

Yanlış doğmuşlar

Yanlış doğmuşlar

 

Grek/Yunanlı halk oyuncuları

Grek/Yunanlı halk oyuncuları

 

Filipinlerde yerel kıyafetli erkekler

Filipinlerde yerel kıyafetli erkekler

 

Etekli kardinaller

Etekli kardinaller

 

Papa 16.Benedictus

Papa 16.Benedictus

 

Uzay yolu oyuncuları

Uzay yolu oyuncuları

 

Etekli Müslümanlar (Allah'ın karıları)

Etekli Müslümanlar (Allah’ın karıları)

 

Grek halk oyunları ekibi

Grek halk oyunları ekibi

 

Arap Erkeği etekli kıyafeti (Altına don giymezler)

Arap Erkeği etekli kıyafeti (Altına don giymezler)

 

Brad Pitt

Brad Pitt

 

Hristiyan Rahip

Hristiyan Rahip

 

Etekli Araplar

Etekli Araplar

 

Etekli He Man

Etekli He Man

 

Etekli Hırvatlar

Etekli Hırvatlar

 

İsa'yı çarmıhtan alan havarisi

İsa’yı çarmıhtan alan havarisi

 

 

Etekli Sümer tanrıları

Etekli Sümer tanrıları

 

Hristiyanlara göre Allah kabul edilen Güvey  Allah/İsa ve gelinleri .Resim, Amerikan Gay Kilisesine (Obama'yı vaftiz eden kilise) aittir.

Hristiyanlara göre Allah kabul edilen Güvey Allah/İsa ve gelinleri .Resim, Amerikan Gay Kilisesine (Obama’yı vaftiz eden kilise) aittir.
Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Arkeoloji-Dinler Tarihi içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.