ŞEYTAN PETROLDEN YARATILDI


Şeytan petrolden yaratıldı ve kıyamet savaşları petrolden çıkacak.

Bu tespit ne yazık ki bana ait değil. Tevrat, Zebur, İncil, Kur’an-ı Kerim’in mitolojisi olan din kitabına aittir.

Bu din kitabı, peygamberlik öncesi Mecusilik olan kabile dinini bırakıp, bu dinin “Ahnaf” koluna giren peygamber Muhammet’in seçtiği dindir.

Sabiliktir.

Sabiler, Yahudilere inen Tevrat’ın inmesinden 1500 yıl kadar önce bu kitaba inanmışlardır. Daha eski olduğu da iddia edilir. Afrika’nın en batısı Fas, Avrupa’nın en batısı İsveç dolaylarında, Asyanın Taklamakan çölüne,, Afrika’nın Somali, Tanzanyasından, günümüz Sibirya steplerinin sınırı olan Urallara kadar geniş bir coğrafyada Habeşistan merkezli kurulan büyük bir imparatorluğun dinidir.

Bu imparatorluk yıkılınca, Habeşistan (Sudan*Etiyopya) Hicaz, Yemen bölgesinde uzun yılları yaşamını sürdürmüş, Süleyman peygambere büyük tesiri olmuş, Hz. Muhammet’in soyu Adnani Arapların da yaşadığı ülke Yemen olduğundan, Hz. Muhammet ile çok yakın ilişkisi olan bir dindir.

Sabiler, Ürdün, Ürdün nehri bölgesi, Urfa-Mardin, DicleFırat arası Mezopotamya, Yemen ve Etiyopya-Sudan bölgelerinde yoğun olarak bulunurlar.

Batılı devletlerin işgalleri de bunların yaşadıkları coğrafyalarda sürmektedir. Sabiler, 1096’dan 1200 lere kadar kurulan Tapınak Şövalyelerinin Süryani ve Gregoryen Ermeniliğe geçmesiyle Hristiyanlarla çalışmaya başladılar. Bu bölgelerin Osmanlı’nın elinden çıkmasında her türlü şekilde batılı haçlılara yardımlarda bulundular.

Halen de bu ilişki sürmektedir. Ülkemizde AKP hükumetini kurucusundan en alt kademesine Müslüman görünümlüleri olan Nurcular, Işıkçılar ve onlara katılan diğer dönme tarikatlardır.

Bu dinin kitabı batılıların yazısıyla “Ginza d Rbba” (Cinze di Rabba=Öğretmen Ze Cini=Hazine) adlı kitaptır.

Bu dinin pek bozulmamış olan mezhebine “Hanifler denilir. İbrahim’in,Eyup’un, İdris’in hanif olduğu bilinir. Kuran bir kaç defa “İbrahimin Kitapları” diye atıf yapar. O kitaplar da Hanif Sabilerin kitabıdır.

İşte bu kitabın şeytan ve onun getireceği “günlerin sonu” denilen kıyamet zamanını size takdim edeceğim.

Kehanette adı geçen;

“Er Ruha=Evrenin ilk yaratılışında oluşan “Karanlık Sularda” ortaya çıkan ve cennette yaşamaya elverişli olmayan Kin’in kızıdır.

İsrail'in Kıbrıs açıklarında Yunanistan ile ortak çıkarttıkları doğal gaz ve petrol projesinin adı da "Leviathan" dır.

İsrail’in Kıbrıs açıklarında Yunanistan ile ortak çıkarttıkları doğal gaz ve petrol projesinin adı da “Leviathan” dır.

“Siyah Su/Zift/Petrol” den yaratılmıştır. Cehennemin (ölenlerin ruhlarının çile çektiği yer) yeraltı dünyasının kraliçesidir. Oğlu, kıyamette dünyayı her şeyiyle kuşatıp yutacak olan dev yılan Leviathan’ın annesi ve karısıdır. Cennet’in sahibi Malka di Nura’YA YANİ nUR Meleğine isyan ettiğinden, Adem ile Havva’yı serhoşluk ve cinsellikle sapıttırmaya çalışıp, isyana teşvik ettiğinden, bu günahlarını defalarca terkar ettiğindenCenneten kovulmuş,lanetlenmiştir.

Oğlu ve kocası olan Karanlık Dünyanın Kralı Leviathan, diğer adıyla UR ile üç defa ensest ilişkiye girerek 12 Burç takım yıldızını, yedi gök cismi ile beş gezegeni doğurmuştur.

Sabilerden ayrılan bazı mezhepler binlerce yıldır ve günümüzde de bu şeytana tapınmaktadırlar. Masonlar, Keldaniler, Yezidi Kürtleri ve Yahudi Kürtleri, bu mezhebe geçmiş Yakubi ve Şemsi Yahudileri sayabiliriz.

Bu gün bunlar yeryüzüne hükmeden, Avrupa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinde yerleşik Mason sermayesidir.

Osmanlı İmparatorluğunun 19. yüzyılda yıkılmasına karar verilmesinin sebebi, dünyanın petrol yatakların en büyüklerine sahip olmasındandır. Azerbaycan Bakü, Romanya, ırak Musul, Kerkük, Basra, Kuveyt, Umman, Yemen, Katar, B.A.E, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Cezayir, Tunus, Fas, Etiyopya, Sudan, Ürdün, Libnan, Suriye bu gün 21. yüzyılın ilk on beş yılı içinde 14 yıldır resmen Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal altındadır ve İşgal de 11 Eylül 2001’den beri Haçlı Seferi adıyla sürdürülmektedir.

Emperyalizmin Son Projesi

16. yüzyılda İngiltere’yi, 19.yy.da dünyayı, 20.yüzyılda  ABD eliyle bütün dünyayı idarelerine sokan bu küresel güç, dünyanın idaresini de Er Ruha’nın “ürettiği çocuklarının sayılarına” göre düzenlemiştir.

“7” Sayısı;

“Yedi Gezegen veya Yedi Canavar”, bu gün yeryüzünde idarelerine geçmiş “7” Kıtadır. Bunlar, Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Antarktika’dır.

Yedi Kıtalı Dünyamız

Yedi Kıtalı Dünyamız

“12” Sayısı;

Avrupa Birliği adıyla 1958’lerde kurmaya başladığı Hristiyan ve Yahudi kolaisyonu Haçlı devletlerinin bayrağı “12” yıldızdan oluşur.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği

“5 Sayısı;

Birleşmiş Milletlerde söz hakkı olan “Beş üye ülke. ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin’dir.

Birleşmiş Milletler'in sözü geçen "Beş" üyesi vardır. Yakın zamanda başbakan iken Recep Tayyip Erdoğan bu konuyu çok eleştirmiştir.

Birleşmiş Milletler’in sözü geçen “Beş” üyesi vardır. Yakın zamanda başbakan iken Recep Tayyip Erdoğan bu konuyu çok eleştirmiştir.

Günümüzden 5.500 yıl önce tespit edilmiş rakamlara göre dünya düzeni biraz tuhaf gelebilir. Ama asıl yazıyı “YORUMSUZ”, orjinalinden çevirdiğim Türkçe ile okuduğunuzda siz karar vereceksiniz;

RUHA,YEDİ GEZEGENİN, 12 BURCUN VE BEŞ DEV CANAVARIN ANNESİ

Dinler, en eskilerinden en yenilerine daima cinsel ve her türlü ahlaki sapıklıklara, katliamlara analık etmişler ve etmektedirler. Okuyun da görün;

Sümer'in İnanna'sı, Harran-Mardin Sabilerinde "Er Ruha" olarak geçmektedir.

Sümer’in İnanna’sı, Harran-Mardin Sabilerinde “Er Ruha” olarak geçmektedir.

“”Ruha, yeraltı dünyasının tanrıçası ve bütün kötülerin anası (650) olduğu zaman, Ptahil’in dünyayı yaratmasında bazı zorluklar çıkartabileceğini fark etti ve ışık saçan varlıkları yaratmak için Karanlığın kralı olan oğlu Ur ile üç kez aile içi cinsel ilişkiye (ensest) girdi.

İlkinde, Ur’a, “annesi” olarak yaklaştı ve ona “Kalk ve engellerinden kurtulmak için annenle uyu” dedi. O uyudu ve yedi gün sonra Ruha, Yedileri (Yedi gezegeni) doğurdu.652 Fakat onun dölleri onu mutlu etmedi.Onlara sahip olduğunda yüreği desteğinden düştü.

İkincisinde, Ur’a kızkardeşi olarak yaklaştı ve ona dedi; “Ben senin kızkardeşinim,benimle yatarsan gücün iki katına çıkacak!” Ur onunla yattı ve 12 gün sonra Ruha,12 burç takım yıldızını doğurdu ve onlar da onu memnun edemediler.

Üçüncüsünde, Ura kızı gibi yaklaştı ve ona, “Kalk baba, kızına sahip ol! Beni kucakla, öp beni, uyu benimle, bakışınla bütün dünya dolsun!” Tekra onunla uyudu ve Ruha beş dev canavara hamile kaldı (Gezegenler güneşsiz ve aysızdı). Sonucunda doğanlar da Ruha’nın istedikleri değildi. 653 Ruha isteklerini gerçekleştirememiş, sihirli güçlerini de kaybetmişti ve de ur’u da engellerinden kurtaramamıştı.

Siyah su (yağ-petrol) ateşi üretir. Siyah/Kara suların altında dünyaya benzer bakırdan yediler uzanır.620

Cinze bizi, siyah sularda şekillenen ve kötü tabiatında ortaya çıkan Karanlığın Kralı hakkında bilgilendirir;

Siyah sularda Karanlığın Kralı şekillendi ve kendi kötü tabiatında ortaya çıktı. Güçlü, azametli ve çok kuvvetli oldu ve binlerce ve binlerce, sınırsız sayıda hesapların ötesindeki kötü, çirkin yaratıkları yarattı.621.

Meksika'daki petrol yangınında görünen şeytan UR/Leviathan mıydı?

Meksika’daki petrol yangınında görünen şeytan UR/Leviathan mıydı?

Karanlığın kralı, dünyanın bütün yaratıklarının şeklini aldı: Aslan başı, ejderha başı, kartal kanadı, kaplumbağa sırtı, ejderin elleri ve ayakları gibi.622

O, ağır yürür, yavaş ilerler, sürünür, çığlık atar, tehdit eder, kükrer, inler, ahlaksızca göz eder, ıslık çalar, dünyanın bütün dillerini bilir.623. İstediğinde vücudunu gerer, uzar, istediğinde de kendisini küçük yapar.

İçeri ve dışarı doğru hareket ederek endamını gösterir ve kadın ile erkeklerin bütün cinsel organlarına sahiptitr. Bütün sırlara sahiptir.624 sesiyle,sözüyle,nefesiyle, dumanıyla, gözleriyle, ağzıyla, bacaklarıyla, gücüyle, zehiriyle, öfkesiyle, konuşmasıyla, korkusuyla, ürkmesiyle, korku yaratmasıyla ve karanlığın bütün korkunçluğuyla hiddetlenir.

Şekli iğrençtir, bedeni kokar, yüzü şekilsizdir. Dudaklarının kalınlığının ölçüsü 144.000 fersahtır.62s Ağzından çıkan nefesi demiri eritir, nefesiyle kayalar kavrulur. Gözlerini kaldırdığında dağlar sallanır, duaklarının fısıldamasıyla ovalarda deprem olur.624

Yahya’nın Kitabından (Draşa d İahiah) alınan takip eden ayet, “dünya karanlık tarafından tanımlandı ve karanlık dünya tarafından.” Bu tanım, Işığın Kralının tabiatıyla Karanlığın Kralının tabiatları arasındaki tezata işaret etmektedir. Bu ikilemcilik, Gnostik inanışın genelini yansıtmaktadır.627

İki kral var oldular (veya vardılar), bu dünyanın kralı ve öte dünyanın kralı olarak iki tabiat şekillendi. Bu çağların (veya dünyaların) kralı karanlıktan bir tac giydi ve bir kılıç kuşandı. Kranlık tacını giydi, sağ eline bir kılıç aldı. Sağ eline aldığı kılıçla orada dikildi ve oğullarını kesti ve oğulları birbirini kesti.,

UR,Leviathan, anasının kocası, lanetli şeytan. Elinde kılıcı ile kavimleri kesecek

UR,Leviathan, anasının kocası, lanetli şeytan. Elinde kılıcı ile kavimleri kesecek

Öte dünyanın kralı, ışıktan bir tac giydi. Işığın tacı,sağ eline Kuştayı (gerçeği) aldı, orada dikildi ve oğullarına öğretti. Durdu ve oğullarını eğitti, onlar da oğullarını eğitti.628

Dip Notu;

627: Jonas.1958:57. Jonas, Hay/Yaşam, ilk yaratık olan Işığın Kralıdır, dünyası görkemli ve yüksekleri karanlık barındırmaz. “Karanlığın Dünyası” nın tersine kötülük ile, yutup bitiren aç ateş ve aldatmacaların yanlışlıkların dolu olduğu bir dünyadır.(Ibid) 628 drasa d- İahia (Yahya’nın Kitabı s.46:11-47:4)

Kıyamete kadar şeytanın orduları, yeryüzünde devletleri yıkan, halkları birbirine düşman eden her türlü insani, toplumsal kusurları birer silah olarak kullanması anlatılır. Oysa bu silahlar bu gün de şeytana tapınan küresel Mason sermayenin, kullandığı, yazılı-görsel basın, eğitim-öğretim, askerlik, siyasi, dini ideolojik bölünmeler, eşcinsellik, fuhuş, çocuk istismarlarının teşviki ve tahriki, kadın-erkek;aile-çocuk arasında düşmanlıklar yaratmak, ya da bu şeytan adlarının anlamlarına uygun, uydular, teleskoplar, kıtalar arası nükleer silahlar, insansız hava araçları, bilgisayar yazılımları ve niceleri okuyacağınız şeytan adları ile eşleşmektedir. Elbette petrol de.;

KARANLIK KRALININ ORDUSU;

Karanlık dünyanın orduları; şeytanlar, devler, kötü ruhlar, tılsım ruhları, lilitler, tapınak ruhları Tcuriler, türbe ruhları prikiler, put şeytanları patikriler,

Karanlık Kralının Orduları: archonlar (arkonlar), Melekler, nalayiler (vampirler), hobgoblinler (şakacı periler), kazai şeytanlar olan domuzlar, mutant şeytanlar, latabi şeytanları, ağ ruhları lihaniler, hayalet gadultalar ve karanlığın erkek-dişi her tür ve çeşitte olan, tamamıyla nefret edilen bütün şeytanlardır. 633

Bu yaratıklar, iç karartan haskiyalar, siyah aykumya, müstehcen tupsanya, asi mriddiya, öfkeli rgizya, hiddetli zidanya, zehiranya (zehir), sakliya (ahmak), ndidya (püskürten), sahnya (kokan), zapurya ( tiksinti veren)lerdir.

Bunların bazıları arasında harasya (sesiz), pisiya (sağır), tmimya (hissedilemeyen), tahmiya (kalın kafalı,sersem), algiya (kekeme), dugya (işitmeyen), gugya (şırıldayan), pigya (doğuştan ahmak,mal), sgisya (korkutucu), layadita (cahil, bilgisiz);

Bunların arasında hasipya (kibirli), hamimya (sıcak başlı), takipya (güçlü),haripya (haşin, kulakları tırmalayan, acımasız), rugzanya (kötü huylu), raktanya (şehvet düşkünü), bnya zma (kanın çocukları), yelpazelenen ateşten, galip gelen alevden olan bazıları beli üstünde sürünen, emekleyen, bazıları sularda hareket eden, bazıları çok ayaklı kertenkeleler gibi uçan, bazıları taşıyan binlercesi vardır.

Çenelerinde kesici ve azı dişleri vardır.

Bazıları ağaçları kazarak Gikeler gibi bazıları da Kayklar gibi neftleri ve ziftlerden zehirlerini 634 tadarlar. Bu şeytanların bazıları Mars’ın Evi’ndeki nirig şeytanları gibi hayatta kalmak için insanları ısırarak yer bitirirler, vücutları ya da toprağın üstüne dökülen kanlarını içerler.636

634; Napta Ukira, pis bir yağ ve zifttir(petrol, eskiden gemi, kayık kalafatlamakta kullanılırdı). Bu,Mezopotamya bölgesinin sahip olduğu yağa sahip olan yerlerini açıkça gösterir. Ateşin alevi, kuzeyin petrol bölgesi Kerküktedir, zift kaynakları batıda Fırat üzerindeki Ur’un kara/siyah sularına (pis yağ) varmaktadır, güneyde Missan, Basra eski mezopotamya olarak bilinmektedir. Yeraltının üstün ifadesinin resmini çizmektedir.GGR 334:18, 335:12

 RUHA VE ONA İNANANLARIN SONU

Dünyaların sonunda Ruha, gezegenleri ahlaksız ve inançsızları ile büyük Leviathan Ur tarafından yutulacaklardır.669

Ruha ve Msiha (mesih) ve gezegenleri onları itiraf edecek, birbirini çağıracak, birbirine ulaşacak, birbirlerini elleriyle yönlendireceklardir.

Bağlanarak engellenecekler ve kurşundan nar gibi Karanlığın kralı Ur’un büyük ağzının içine düşeceklerdir. Sonra, yelpazelenen ateş ile dumanlı bir rüzgar Kranlığın Kralı Ur’u ve Ruha’yı,ona inanan gezegenleri ve yalancıları tüketecektir.670.

Leviathan/UR Dünyayı yutacak olan ejderha

Leviathan/UR Dünyayı yutacak olan ejderha

Dilimize Çeviren ve yayınlayan,

Alaeddin Yavuz/
Alaeddin Yavuz wordpress
keykubat
/adilyargic
/ adilyargicc

Dip Notu:

Sayfa Dip notu 651 Sabi Leviathanı Yedi Gezegenin, 12 burcun, güneşsiz ve aysız beş gezegenin babasıdır. Bazı din adamları Marduk’un öldürdüğü kaos canavarı Tiyamat ile ilişkilendirir. (Jonas 1958: 117).O, Ruha ve Gaf’ın (Karanlık Dünyanın devlerinden birisi) dölüdür (Bknz. Kitap 5 Ginza Rba). O, dünyayı saran, hiç kimsenin gücünü kıyaslaayamayacağı bir dev canavard yılandır. (GRL p. 11:11). Bdge, “Kara Suların bir bölümünde Ruha adlı büyük dişi şeytan ve Karanlığın kralı, Işığın büyük muhalifi olan oğlu Ur oturur . Burada eski Sümerlilerin, Sabilerinde saygı duydukları, Eridu’nun Büyük Sularının Ea’sına ibadet ettikleri, evren yaratılışındanTiyamat, Kingu, ve Marduk adlarına sahibiz.. (Budge 1930: 240).

 Dip Notu;

Drower, “Kadınlar,ayinsel temizlikte doğalarından dolayı temizlik için bir değişmez tehlike olduklarından ve daha çok Sol’a ve Ruha’ya ait oldukları için, erkekler üstünde olan etkisinden daha çok Ruha kadınlar üstünde etkiye sahiptir” diye yorumlar.” (SA p. 73 n. 1). 668 Mil p. 261.

 

Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Arkeoloji-Dinler Tarihi, Güncel Siyaset içinde yayınlandı ve , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.