DEVLETE İHANET BASİRETSİZLİKLE AÇIKLANAMAZ…


Dün akşam, Uğur Dündar’ın programına katılan CHP Yalova  milletvekili Muharrem İnce kendisinin, diğer muhalefetin ve bürokrasiden basına hiç kimsenin göremediği bir gerçeği açıkladı.

Neymiş o gerçek?

muharrem_ince_ugur_dundar_halk_arenasiAKP’nin 2007’lerden itibaren kamu kurumlarında örgütlenmesinin gerçek amacaının, Atatürk rejimini tasfiye aşamasında, ordunun ve AKP siyasetlerine karşı olanların tasfiyesinde kullanılmak üzere yapıldığını kestirememişler.

Muharrem İnce, geçen yıl erken toplanan CHP kongresinde, bastırsa CHP genel başkanlığını alacağını göremeyip, başkanlığı elleriyle Kemal Kılıçdaroğluna teslim ettiğinde de, partinin Atatürk partisi olmaktan çıkıp, Müslüman görünen muhtelif Hristiyan mezheplerine ait dini gruplardan ve PKK’nın militan kadrolarından oluşan Kripto Ermeni partisi olacağını da kestirememişti.

Bu onun en önemli basiretsizliklerinden birisiydi.

Bireyin, tarihi ve güncel olayları inceleyerek gelecekle ilgili doğru tespitler yapmasına “Öngörü” eski Türkçe ile de “Basiret” denilir.

Öngörüsü çalışmayan, gelecek olayları kestiremeyen, bu yüzden sürekli başarısızlık yaşayanlara verilen ad “Basiretsiz” dir.

“Basireti bağlanmış” şeklinde deyim olarak kullanılır.

Bu halktan biri için kendini ilgilendirdiğinden sosyal tehlike oluşturmaz. Ama basiretsizlik veya “basireti bağlanmışlık” devletin iktidar ve muhaleet partilerinde, bürokraside yaygın hale gelmişse bunun nedenleri ciddi olarak araştırılmalıdır.

Devlet büyüklerimizin basiretsizliklerini aklımda kaldığı kadarıyla sıraladığımda, bu basiretsizliklerin devletin bağımsızlığından, halkımızın haçlı askeri, ülkemizin sömürge edilmesine uzanan sonuçlarını da belirlediklerini göreceksiniz.

Her Başbakanlıktan alınışının ardından Kürt isyanı çıkınca, görevinden alınıp Büyükadayaya sürülen İsmet paşa, zamanın PKK'lısıydı.

Her Başbakanlıktan alınışının ardından Kürt isyanı çıkınca, görevinden alınıp Büyükadayaya sürülen İsmet paşa, zamanın PKK’lısıydı.

1-İsmet İnönü ve yandaşlarının basiretsizlikleri  veya ihanetleri; Antiemperyalist siyaset izleyen, SSCB himayesinde bir Türkiye yapılanmasının getirdiği devrimleri geri sardıran ve İngiliz himayesinde yarı sömürge devleti savunan İsmet paşa-Nurcu/Kürtçü anlayışın uygulanabilmesi için Atatürk’ün zehirlenerek öldürülmesi ve, 11 Kasım 1938 günü yapılan darbeyi takiben “Tek Adam İsmet paşa” hükumetinin, 12 Mayıs 1939’da İngiltere Türkiye Kredi anlaşmasıyla devleti İngiliz, sırasıyla bu anlaşmayı diğer haçlılarla imzalayarak, haçlı sömürgesi haline getirmesidir. Bu yaptığının basiretsizlik olduğunu 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında, Türkiye’nin NATO’nun 1.Derece Savunulacak Ülke kategorisinden çıkartılması üzerine olası SSCB işgali korkusunun telaşıyla üniversitelerde ABD-Batı karşıtlığına dayalı solcu akımları kurması karşılık olarak ASALA’nın kurulup saldırtılmasıyla sonuçlanmıştır.

Bunu PKK takip edecektir. İsmet İnönü’nün bu basiretsizliği devlete bağımsızlığını kaybettirecektir.

İsmet paşadan İngilizlere sadakat ifşaatı . Sömürgeci devletlerle çalışıp da eceliyle ölmenin karşılığı ihanettir.

İsmet paşadan İngilizlere sadakat ifşaatı .
Sömürgeci devletlerle çalışıp da eceliyle ölmenin karşılığı ihanettir.

2-İsmet paşa ile Adnan Menderes’in NATO müracaatları, her ne kadar 1943 Kahire toplantısında İsmet paşa’ya Churchil-Roosevelt taraından telkin edildiyse de A.Menderes’in Kore’ye asker göndermesi, ABD’nin yalan vaatlerine kanmasının karşılığını 1956’da görmesi, 1958’de SSCB’ye yanaşmasının karşılığını 27 Mayıs 1960 darbesi ile darağacında sallanarak görmesiyle sonuçlanan basiretsizlik.

3-Bülent Ecevit-Necmettin Erbakan’ın, İsmet paşa ile Adnan Menderes’in asla sokulmadıkları “Kıbrıs tuzağına düşme basiretsizlikleri ve bunu kahramanlık olarak satmaları büyük basiretsizliktir. Bu günlerde bu basiretsizlik hükumet, basın, yayın organlarınca detaylarıyla işlenecektir. Veya, bulaşılması gibi, Kıbrıs’ın elden çıkması da başarı olarak kakalanacaktır.

4-1968-1978 Sağ-Sol öğrenci olaylarının ülkemize bulaştırılarak, devletin ABD başk Roosevelt, İsmet İnönü ve Cgurchillüniversitelerinden ortaokullarına akdar bulaştırılan ayrımcılık ile yalnızca, “Osmanlı ve cumhuriyet tarihinin en eğitimli, hırslı, vatansevere eğitimini almış gençliğini 12 yıl boyunca tüketmesi, yetmezmiş gibi 1980 darbesi ile bu harcamaya idamlar, işkenceler ile devam etmesidir. Kendi halkına düşman bir devlet yapılanmasının basiretsizlikleri bunlarla da bitmeyecektir.

5-Geçmiş 12 yıl boyunca asla halktan, gençlikten iltifat görmemiş, uyuz, ırkçı, Amerikancı, faşist Kürt Abdullah Öcalan Ermenisine, Kenan Evren-T.ÖZAL-ABD pazarlığıyla M.İ.T’in kullanılarak PKK’nın kurdurulması, cezaevlerindeki solcu Kürtlere “Kürtlüklerinden dolayı işkence yapılıyor havası” verilerek devlet düşmanı edilmeleri, cezaevlerinden salınarak PKK’ya katılmalaya teşvik edilmeleri basiretsizliğinin bu gün sonuçları ortadadır. PKK’nın “Solcu Kürtçü eğilimli” kurulmasında payı olduğpunu söyleyen prof. Yalçın Küçük’ün de “Pkk’yı SSCB-ABD dengesine göre kurduk, SSCB’nin çökeceğini öngöremedik” basiretsiziliğinin aslında bir ihanetin itirafı olmasıdır.

sahte_belgelerle_kandirildik_h53633_460946-ABD derin devletinin ülkemizdeki yapılanmasınca seçilerek darbe yapması ve hükumet kurması sağlanılan Müslüman görünümlü Kenan Evren ile Turgut Özal Çemişkezek Ermenilerinin, bölücü Kürtçülüğü devlet ağzıyla ve olanaklarıyla başlatmaları, özelleştirme adına devletin kurumlarının elden çıkartılmasına başlanılmasını “ekonmik başarı” olarak halka satmaları bu gün de AKP’ye kötü örnek olmuştur.

7- T.Özal sonrası ANAP’ın başına, 1915 Ermeni tehcirinden kurtularak o zamanlar Rus Çarlığına bağlı olan Gürcistan’a sığınan Süryani, Ermeni isyancıların* Batum’a ve Rus işgalinde 60 yıl kalan Rize ‘ye yerleştirilmiş asilerden gelen Mesut Yılmaz’ın içinde bulunduğu hükumetlere devletin teslim edilmesi ve aynı grup asilerden olan, yapacakları daha 1992 İstanbul Belediye Başkanlığı zamanında görülen Recep Tayyip Erdoğan ile devletin tasfiyesine taç giydirilmesi basiretsizliğidir.*(Gürcistan’ınAvrupa parlamentosuna verdiği 2003 Gürcistan Azınlık Raporu Tıkla)

8-R.T.Erdoğan’ın ona çok karşı olması gereken CHP desteğiyle siyasi yasaklarının kaldırılması basiretsizliği.

08 Mayıs 2015 Oda Tv haberi başlığı

08 Mayıs 2015 Oda Tv haberi başlığı

9-Muhalefetin, Ergenekon komplosuna rağmen 2009’a kadar hiç bir şekilde muhalefet yapmaması ve hükumet sıkıştıkça destekten kaçınmaması basiretsizliği.

10-1946 yılında Pembe Köşk’te İsmet İnönü-Celal Bayar-Adnan Menderes arasında yapılan “Şike=Muvazaa” gereğince CHP’nin iktidarı Nurcu-Işıkçı Sünni İslam olarak bilinen Ortodoks Hristiyanlardan dönme tarikatlar hükumetine teslim etmesi ve hükumet olmak için çaba göstermemesi. 1923-1950 arası 27 yıllık kuruluş dönemi hariç CHP, 1962-65 arası “3” yıl, 1972-74 CHP-MSP “2” yıl, 1979 “1” yıl toplam “6” altı yıl dışında iktidara oynamaması, aynı yapılanmaya devleti teslim etmesi basiretsizliğidir.

05 Mayıs 2015 Oda Tv manşeti

05 Mayıs 2015 Oda Tv manşeti

11-AKP’yi iktidara taşıyanların, 2003 Irak işgaline dair TBMM kararı, 2008 Gürcü-Rus savaşını, 2011’de Libya, Suriye işgallerinde devlete işgalci NATO devletlerince verilecek “muharip güç görevini” öngöremediklerinden üstü çizilen R.T.Erdoğan’ın gözden düşmesine neden olunması, terör örgütlerini destekleyen ülke durmuna düşülmesi basiretsizliği.

12-Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan’ın emriyle başlatılmış, ABD karşıtı ordu, siyaset, basın mensuplarının tasfiye edilmesi operasyonlarının büyük hata olduğunun herkesçe yazılıp çilip, yüzlerine söylenmesine rağmen ısrarla yürütlmesi. Yıllar sonra R.T.E’nin “Kandırıldım” diyerek basiretsizliğini itiraf etmesi.

sahte_belgelerle_kandirildik_h53633_4609413- Atatürk rejimini ve cumhuriyetini korumak adına darbe ve muhtıralarla devletin işleyişinden gençlerin katledilmesine kadar her türlü ihnaete sebep olan ordunun nedense hep Atatürk rejimini ve cumhuriyetini yıkmaya yemin etmiş, Şeyh Sait, Dersim isyancılarından Ermeni tehcirinden, cumhuriyet dönemi mübadelelerinden kurtulmak için “Müslüman olmuş, ama devleti yıkmaya yemin etmiş” Yezidi Kürtleri, Gregoryen Ermeni, Ortodoks Rum ve Süryani döenmelerine devleti teslim etme basiretsizliği veya ihaneti.

14-2015 Haziran genel seçimlerine katılan bütün TBMM içi ve dışı mecise girmeleri düşünülen siyasi partilerin tümünün de 13. maddedeki azınlıklardan oluşturulan üyelerden mürekkep olmaları ve 2018 yılına kadar devleti “konsensüs ile tasfiye edecek” koalsiyon yapılanmasının seçileceğini görememe basiretsizliği.

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin devlet ve siyasetiçindeki basiretsizliği itiraf ederken söylediği “Kimse AKP’nin TÜBİTAK örgütlenmesini delil karartmada kullanacağını göremedi ben de dahil” demesindeki basiretsizliğin bir daha tekrar edilmemesi için ben uyardım.

Kimse uyarmadı denmesin.

Zira emperyalizmin hedefi Büyük İskenderden beri değişmemiştir. Değişen sadece zaman, insanlar ve işgal araçlarıdır.

ARİSTONUN İSKENDERE ÖNERİSİ

Kimse basiretsizlik mazereti üretmesin.

2015 Haziran seçimlerinde, AKP hükumetinin yıkılarak yerini koalisyona bırakacağı, devletin 1918 yılına kadar tasfiyesini de bu koalisyon hükumetinin ve dışarıdan sokulacak Vatan Partisi gibi ufaklıkların da katılımının sağlanarak “konsensus ile rejimin ve devletin parçalanağı” görülmektedir.

2015 seçimleri, TBMM içi ve dışından meclise sokulacak zıt görüşlere sahip ama aynı kripto azınlık yapılanmasına mensup “dindar, kindar kripto gayrimüslüm yapılanmasının seçimi” olacaktır.

AKP hükumeti, Ermeni tehcirinden kurtulmak için Sünni Müslümanlığa geçmiş Süryani, Yezidi, Gregoryen Ermeni dinleri gibi Tevrat okuyan Hristiyan mezheplerinin mensupları olan kripto azınlıklar hükumetidir. İslam'ı da devleti de yeni dünya düzenine göre değiştirip, dönüştürmektedriler
AKP hükumeti, Ermeni tehcirinden kurtulmak için Sünni Müslümanlığa geçmiş Süryani, Yezidi, Gregoryen Ermeni dinleri gibi Tevrat okuyan Hristiyan mezheplerinin mensupları olan kripto azınlıklar hükumetidir. İslam’ı da devleti de yeni dünya düzenine göre değiştirip, dönüştürmektedriler

Hepsi, Şeyh Sait, Dersim, Babanzade bilmem ne Kürt adı altında gizlenmiş, Süryani, Ermeni, Rum, Arap isyancılarının “devleti yıkmaya yemin etmiş, bu yemin gereğince sinsice devletin içinde örgütlenmiş oğulları, torunlarıdır.

Geçmişi asırlar evveline uzanan dindar, kindar gayrimüslümlerin, “Müslüman veya Türk” maskeleriyle devlete ihanet basiretsizlikle açıklanamaz.

İhanetini adam gibi açıkla, onda bari mert ol.

Takdir milletindir.

Alaeddin Yavuz/

Alaeddin Yavuz wordpress

keykubat

/adilyargic

/ adilyargicc

Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Güncel Siyaset içinde yayınlandı ve , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.