YAHUDİ-İRAN AKRABALIĞI


 
Paylaşımlara bakıyorum da ünlü gazetecilerden, blog yazarlarına, onlardan olağan paylaşımcılara Yahudilik hakkında yanlış bilgilere sahipler.
Yahudiler, kurtarıcı peygamberleri Musa’ya verilen Tevrat kitabını M.Ö. VII. yy. da Asurluların Mısır’ı da içine alan işgalleri sırasında kaybettiler. Asurlular, Tevrat’ı ezbere bilen din adamlarını ve Tverat kopyalarının tümünü yaktılar. Yahudileri de coğrafya içinde dağıttılar. Anadolu, İran, Avrupa her yere dağıldılar.
Asur'un Yahudiyeyi işgali ve sürgünü haritası

Asur’un Yahudiyeyi işgali ve sürgünü haritası

Soyluları Babil’e götürüldü ve köle yapıldı.Babil dini öğretildi, ama benliklerini kordular.
Bunlardan olan bir kızı Asurlular İran şahına hediye ettiler. Bu kadın Yahudileri büyük Krus’a sevdirdi.İran Babil ve Asur’u işgal edince, bu kadının hatırına Yahudileri serbest bırakıp, yurtlarını geri verdi. Böylece Krus’un Yahudileri kurtaran sözleri, mallarını geri vermesi, tapınaklarını inşa edecek paralarını vermesi Tevrat’ın içinde yer aldı.
Yahudiler de yeni Tevrat’ı rahipleri Ezra (Üzeyir) peygamber üzerinden yeniden yazdılar ama nasıl?
İran’da Zervanilik henüz yayıldığından şeytan Arman’a (Ehriman)a tapınmayı esas alan bu dinin ilkeleri gereğinde Yakup peygamberin doğumu Ehriman’ın doğumuna benzetildi ve “İshak’ın topuğuna tutunarak doğan” Yakup (Topuk tutan” adını vererek ve onu Allah ile güreştirip, galip getirerek, Allah tarafından kendisine “İsrail=Allah’ı güreşte yenen” adı verdirilerek İsrailiyatın temelli Yakup soyuna bağlandı. Yakup’un peygamberliği devredeceği ilk oğlu, karısına

Bünyamin'in doğuşu Ehriman/Erman'ın doğuşudur. Erman (Bağış) a tapınan şatanistler de "Ermeni" adını alarak yaşadılar. Ama Yahdui ama Pers ama Türk'tüler.

Yakup’un en küçük oğlu Bünyamin’in doğuşu Ehriman/Erman’ın doğuşudur. Erman (Bağış) a tapınan şatanistler de “Ermeni” adını alarak yaşadılar. Ama Yahdui ama Pers ama Türk’tüler. Bu gün din adamlarını televizyonlarda İslam/YMüslüman kılığında Bünyamin’i ilahlaştırarak anlatmalarının ardında Yahudilikleri vardır.

tecavüz edince, tahtın varisi Yusuf oldu. Yusuf kuyuya atılınca Yakup’un Bünyamin adlı oğlu oldu.

Bünyamin de doğarken aynı Ehriman/Arman/Erman gibi “anasının karnını yararak doğdu. Böylece Tevrat Zervanilikğin İsrail uyarlaması oldu.
O tarihten sonra İskender, Roma savaşlarında Yahudiler daima İranlılarla birlikte oldular. Roma, Yahudilerin çıkarttığı Hristiyanlık dinini sadece İran dininin etkisinden kurtulmak için resmileştirdi ama gene İran’ın kutsallığını geçemedi. En son İslamiyete oynayan Roma Yahudi ve İran ile ülkesindeki İran ırkına dayalı kavimleri yok etmeyi başaramadı. İslamiyetin gelmesiyle iran İslam’ı kendine çeviren Şia’yı kurdu.
Böylece eski Grek imparatorluğu ile Roma’nın haşarı çocukları Yahudiler ve İran soylu Arman/Erman’a tapınan Ermeni halklar, aslında kripto Farslar ve Yahudilerden başkası değildi. Bu gün de Alevi-Sünni kavgasının arkasında gene Bizans-İran savaşı vardır.
Şu haritayua iyi göz atın ve İsrail-Bünyamin adlarına dikkat edin. Zira “Bnyamin/Bünyamin devleti adlı adlı yeşil harita, Osmanlı’nın öncesi ve zamanında “Eretna Devleti” haritasıyla aynıdır.
Alevilik ya da Musevilik, Yahudi soylu olmayan Türkler ve başka kavimlerce de benimsendi. Özellikle, Krus ile Avrasya kıtasına yayılmış “kripto Farsiler ve Yahudiler” arasında daima bu inanç korundu.
Aşağıdaki alıntı haritada “YEŞİL” renkli bölgeler Yıldırım Bayezit’i kafese sokan  Timur akınları zamanındaki (1400’ler” Yahudi yerleşimlerini gösterir.
ANADOLU YAHUDİ MEDENİYETİ

 

Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Arkeoloji-Dinler Tarihi içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.