MUHAMMET’İN UYLUK KEMİĞİNİN, ZEYD’İN UYLUK KEMİĞİ ÜSTÜNDE NE İŞİ VAR?

Uyluk HADİSLERİ1

UYLUK KEMİĞİNİN İSLAMDA ÖNEMİ
Kurana göre peygamber Muhammet tebliğ ettiği dinin emirlerine göre yaşamaktan muaf tutulmuştur
Müslümanlar önce İslam’ın tebliğ edildiği çağdaki ahlakın örnek İslam ahlakı olmadığını
sapkın geleneklere göre yaşam şeklinin sürdüğünü kabul etmelidirler.
Öksüz yetim büyümüş bir peygamber, sapkın Sabi, Yahudi, Zervani temelli
Yahudi ve Hristiyan mezheplerine göre yetişmiş insanlar,
henüz tebliği tamamlanmamış bir Kur’an ile ne kadar Müslümandılar?
Yukarıda Nisa 23 ayeti ve bir çok ayet,
“Önceki yaşanmışlar müstesna” der.
Ahzab 50, 23’teki yasaklamalardan zorluk çekmesin diye peygamberi muaf tutar.
Ahzap 30, peygamberin eski geleneklere göre yaşamından sorumluluğu
olmadığını söyler.Çünkü, halasının kızı ve Müslüman olmadığı için kendisine
“Cahş(Ahzap sure tefsiri E.H.Yazır)” denilen Zeynep aynı zamanda evlatlığının karısıdır.
Ahzap Suresi bu yüzden çıkan tartışmalar ve dedikodular üzerine inmiştir.
Bu Roma hukukunda da yasaktır. Hicaz bölgesi o çağda bir Roma vilayetidir.
Kuran üç, dört ayetin birinde Araplara, sapık, beyinsiz,müşrik, kafir gibi sıfatlar
yükleyerek hakaret eder. Hiç bir din kitabında bu kadar sapıklıkla
Allah tarafından suçlanan millet yoktur. Hiç bir kitapta da böyle şey yoktur.

Reklamlar
Yer imlerinize ekleyin.