YEZİDİ KÜRTLER MÜSLÜMANIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR


AKP’nin din hocalarının İslam peygamberi Muhammet’e eziyet eden, güçlük çıkaran ve ona karşı savaşlar düzenleyen amcası Ebu Süfyan’a, oğlu Muaviye’ye ve torunu Yezid’e “Efendimiz” demelerini çok azı hariç bütün Müslümanlar benimsemiştir. Ve bu partiyi oylamaktadırlar ve hala bu parti 13 yıldır iktidardadır.

Oysa, 1970’li yıllarda bunu diyene “Sen peygamberin düşmanlarına nasıl efendimiz dersin” diyerek küfür ederlerdi. 1974’de Erbakan’ın İmam Hatip liselerini “arka bahçesi” ilan etmesiyle bu okullar birer Yezidi, Ortodoks Yahudi Hristiyan yetiştirme merkezleri oldular.

Geçen zaman içinde insanlar alıştırıldılar ve şimdi herkes bunu benimsedi.

Araplarda Azazel, Anadolu'da Bafomet olarak tapınılan, "dişi/Keçi Şeytan" ya da Teke Şeytan" sevilen bir tanrıydı

Araplarda Azazel, Anadolu’da Bafomet olarak tapınılan, “dişi/Keçi Şeytan” ya da Teke Şeytan” sevilen bir tanrıydı

İslam’a çok benzeyen Yezidilik/Ezdilik inancına göre, Allah, kendinden aşağı “7” tanrı yaratmıştır. Bunların ilki Tevrat’ta geçen ve Yahudilerin “Teke” sunduğu Keçi Tanrı Azazel’dir ve sembol hayvanı Tavus kuşudur.

Ebubekir ise haberci melek Cebrail’dir. Bu yüzden Ebubekir’i de Araplar gerçek Cebrail olarak gördüklerinden ona saldırmaya cesaret edememişlerdir.

Süfyan ve oğlu Muaviye de oğlu Yezid’in “tanrı” kabul etmesi nedeniyle kutsal kişilikler olarak Yezidilerin hürmet ettikleri ulu kişilerdir.

Şimdi, M.S. 1111’lerde Şeyh Adi’nin, Emevi Yezidiliğinden Kürtler için yaptığı Kürt Yezidi din kitabı Mushaf-ı Reş’ten ayetler veriyorum. Bu yazdıklarımı bu ayetlerde göreceksiniz. Ama önce “Teke Tanrılara tapınma ve kurban kesme hakkında Tevrat ayetlerini okuyalım;

İslam öncesi peygamber Muhammet’in kavminin dini olan Yezidilikti, ki kendisi de Ezdi kabilesinden olduğunu söylediği “Hüküm Ezd’edir” hadisine bağlayarak siyer yazarları yazmaktadırlar.

Ezdiler ve diğer Çöl Araplarının “Azazel” adlı “Teke/Keçi” tanrılara tapındığını, M.Ö.VI.yy.da yani günümüzden “2.600” yıl, Hz. Muhammet’ten”1100” yıl kadar önce, Üzeyir peygamber, (Katip Ezra) tarafından yazılmış Tevrat’ın Levililer kitabında görüyoruz;

Lev.16: 10 Azazel’e düşen tekeyi ise halkın günahlarını bağışlatmak için canlı olarak RAB’be sunacak. Onu çöle salıp Azazel’e gönderecek.

Azazel, Azazil, Teke Şeytan-Yahudi Tevrat araştırmacılarınca çizilen resmi

Azazel, Azazil, Teke Şeytan-Yahudi Tevrat araştırmacılarınca çizilen resmi

Lev.17: 7 İsrail halkı taptığı teke ilahlara artık kurban kesmeyecek. Bu yasa kuşaklar boyunca geçerli olacak.

D Not 17:7 “Teke ilahlar” ya da “Teke görünümlü cinler.”

Okuduğunuz ayetlerin kitabı Tevrat’ta “Teke Tanrı” ya tapınma kesindir.

İslam öncesi Kâbe’nin Hubel putu yani Allah da “Kadın memeleri  olan keçi başlı bir tanrıydı.” Anadolu Rumları buna “Bafomet” adıyla tapınıyorlardı. Paflagonya, Bafra, Bafa Gölü, Kıbrıs Baf şehirleri adını bu şeytandan alırlar. Bunlar, namaz, oruç, kurban her şeyi günümüz Müslümanları gibi yapıyorlardı. Bazılar iki, üç, bazıları beş vakit namaz kılıyorlardı.Günümüz Yezidi Kürtleri işte bu tanrıya yani Keçi Şeytan Azazel’e tapındıklarını kitaplarıyla ifade ediyorlar. Hem de , Yahudiler, Hristiyanlar ile Müslümanların tanrılarına “küfür ettiklerini” de belirtiyorlar. Burada biraz düşmanlık yok mu sizce?

Şimdi kitaplarından konu ile ilgili ayet alıntılarını okuyalım;

Başlangıçta Tanrı (Allah), kendi yüce özünden Beyaz İnci’yi yarattı ve bir kuş yarattı ki adı Angar’dı. Ve İnci’yi onun sırtına koydu, ve orada kırk bin yıl oturdu.

İlk gün, yani pazar günü, Azazil adlı meleği yarattı; işte o, hepsinin başkanı olan Ta’us Melek (Tavuskuşu Melek) ‘tir.”

Çarşamba günü, Cebrail adlı meleği yarattı; o da Abu Bekr’dir.”

Her bin yılda bir tanrının oturduğu yerden yedi tanrıdan biri dünyaya inerek devletler, yasalar ve kurallar koydular, sahip olduğumuz her kutsal yerde bizimle kısa süreli olarak kaldılar.

Son kez olacak bu gelişinde, önceki gelen tanrıların kaldığından çok daha uzun süre tanrı bizimle kalacak. Azizleri takdis edecek ve Kürt diliyle konuşacak.”

13 yıldır Ermeni-Yezidi- Süryani ordusu PKK'yı güçlendirerek ordu haline getirdiler. Yezidi Kürt siyasileri baş tacı edip Irak'ta Kürdistan ilan ettirdiler. Türkçe Kuran olmaz derken, Kürtçe Kur'an ile oy istediler.

13 yıldır Ermeni-Yezidi- Süryani ordusu PKK’yı güçlendirerek ordu haline getirdiler. Yezidi Kürt siyasileri baş tacı edip Irak’ta Kürdistan ilan ettirdiler. Türkçe Kuran olmaz derken, Kürtçe Kur’an ile oy istediler.

“Hatta O, Muaviye adlı hizmetçisi olan İsmail oğullarının peygamberi Muhammed’i, aydınlattı, O geldiğinde Muhammed doğru biri değildi ve ona baş ağrısı ile eziyet etti. Sonra peygamber, tıraş etmesini iyi bilen kölesi Muaviye’den başını tıraş etmesini istedi. O da aceleyle zorlanarak onu tıraş etti. Sonuç olarak tıraş ederken başını kesti ve kanattı, yere düşeceğinden korkan Muaviye, kanı diliyle yaladı.

Bunun üzerine Muhammed ;

“-Ne yapıyorsun Muaviye?” diye sordu. O da,”-Yere düşeceğinden korkarak kanı yaladım” dedi.

O da;

-“-Günah işledin Muaviye, senden sonra benim soyuma karşı çıkacak bir millete sahip olacaksın.”

Muaviye cevapladı;

“-Öyleyse dünya evine girmeyeceğim ve evlenmeyeceğim!”

Bir süre sonra tanrı Muaviye’ye bir akrep gönderdi ve onu ısırttı, yüzü yerinden çıkacak gibi şişti ve doktorlar ona “ölmesin” diye evlenmesini söylediler. Bunu işitince rıza gösterdi.

Ona çocuğu olmasın diye seksen yaşında bir kadın getirdiler. Muaviye karısını bildi ve sabahleyin bu kadın tanrının gücüyle yirmi beş yaşında bir kadın olarak ortaya çıktı. Sonra hamile kaldı ve tanrımız Yezid doğdu.

Fakat yabancı soylar, bu gerçekten habersiz olup, tanrımızın büyük tanrı tarafından horlanıp sürüldüğüne ve cennetten geldiğine inanırlar. Ona bu nedenle küfretmektedirler*. Bunda hatalıdırlar. Ama biz Yezidi soyu, yukarıdaki yedi tanrıdan biri olduğunu bildiğimiz için öyle olmadığına inanıyoruz. Bu kişinin görüntüsünde ve biçiminde olduğunu biliyoruz. O sahip olduğumuz bir horoz şeklindedir.”

*(Küfür, Müslümanların Euzubesmelesidir-Euzubillahimineşşeytanirracim=Huzurdan recm edilerek kovulan, gönüllere vesvese veren şeytandan sana (Allah’a) sığınırım”)

Böylece Muaviye oğlu I.Yezid’in aslında “KEÇİ TANRI AZAZEL/AZAZİL” olarak hürmet edildiğini öğrendiniz.

Dikkatinizi çekmek istediğim ikinci nokta da bu çağda “son kez gelmesini bekledikleri tanrıyı işaret edelim. Bu tanrı, “Kürt dilince konuşacak ve azizleri takdis edecek” deniliyor.

Süryani Yezidileri tanıyınız

Süryani Rumları, “T.C. ile hesaplaştık diyen Kürt Yezidileri tanıyınız.

Bu da, Kürt İslam’ı Nurculuğu kuran Said-i Kürdi/Nursi’den başkası değildir. Kürtçe konuştu, devlete karşı geldi; Atatürk’ün ölümüne katkıda bulundu, Kürdistan kursunlar diye 1916 başında Doğu Anadolu’yu dindaşları Ruslara teslim etti, kelepçeleri çözdü, atının çarparak öldürdüğü çocuğu suya daldırarak vaftizle diriltti, rüyasında Abdülkadir Geylani’den ve Muhammet Efgani’den vahiyler aldı. Hatta Hz. Muhammet’i de rüyasında gördüğünü söyledi ama “mehdiliği“ kabul etmedi. Hristiyanlardan şehit olur dedi, Çanakkale savaşına katılan Kürtlerin askerden kaçmaları için fetva verdi. Yunan ordusuna “esir aldığınız Kürt asıllı askerleri öldürmeyin, onları sonradan Türklere karşı savaşta kullanacağız” dedi.

Bu lafı ondan önce Osmanlı ordusuna asker vermemek, yerine para ödemek için “14” maddelik dilekçe veren Kürt aşiret reislerinin şartlarında da var. Ve diyorlar ki;

Euzubesmele çeken bir Müslümanı bir Yezid görür, onunla kendini birlikte öldürmezse kâfir sayılır” Okuyalım şu “Kardeş Kürt kardeşlerimizin kardeşliklerini;

Madde 5.

Dinimize göre kabul görmeyen ve hemen cezalandırılan olaylardan biride; bir Müslüman sabahleyin kalkıp namaza başlamadan önce De ki: “Sığınırım ben , insanların Rabbine – olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım”*[7] demesidir. Bizlerden biri bunu duyar, hemen onunla beraber kendi canına kıymazsa, bizden biri değil, dinsiz sayılır.

*(Bahsettiği ayet, her Müslümanın her Kur’an ve namaz suresine ve de her işe başlarken zikrettiği Euzubesmeledir. Euzubesmele çeken Müslümanı öldürmeleri gerekiyormuş. 

Tevrat İncil okuyan Yezidiler ile Ortodoks Yahudi ve Hristiyanlar. Müslümanlara karşı ortak savaş yürütmektedir.

Tevrat İncil okuyan Yezidiler ile Ortodoks Yahudi ve Hristiyanlar. Müslümanlara karşı ortak savaş yürütmektedir.

Zaten Euzubesmelenin aslında “Huzurdan kovulan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım” dır.Bu cümlede “şeytan” diyemediklerinden “vesvesecilerin” ifadesini tercih etmişlerdir. Vesvese veren de şeytandır.Bu Yezidilerin ilkesi her Müslümanı gördüğü yerde öldürmektir. Gerisi size kalmıştır. )

Bu gün, Fuat Avni’nin “Yezid” adıyla andığı, Kürtlere Kürdistan kurmakla görevli olan Kimdir?

Elinde Kürtçe Kur’an ile oy isteyen, 13 yıldır PKK’yı ordu haline getiren, sık sık, Barzani ile görüşen, karısının elinde PKK bayrağı ile Kürt siyasileri ve şarkıcılarıyla sıkı fıkı pozları basında yer alan, Süryani rahibesi gibi giyinen, her türlü destekle güçlendiren birisi size bir şeyler hatırlatıyor mu?

Ebu Süfyan efendimiz, Muaviye Efendimiz, Ebubekir Efendimiz, Yezid Efendimiz gibi aslen Grek dili EFENDİMOS’tan bozma Türkçeleştirilmiş bu kelimenin Arap ve Aramice karşılığı ise “RAB”tır. Rab, öğretmen ve sahip demektir.

Ama bu Rum dölleri, Grek dilindeki “EFENDİMOS” tan bozma “Efendi” kelimesini pek severler.

Karısı Siirt Süryanisi olan bu zatın eski uleması Bitlis’li Said-i Kürdi/Nursi Delüzzamandır.

Asker, kaçağı, "okur ve yazamaz" olduğu için Şeytan Azazel kabul ettikleri Deliüzzaman

Asker, kaçağı, “okur ve yazamaz” olduğu için Şeytan Azazel kabul ettikleri Deliüzzaman

1658’lerde Osmanlı’ya vergi vermediği için yapılan kuşatma esnasında Melek Ahmet paşa bir suikasttan Evliya Çelebi’nin uyanıklığı sayesinde kurtulur. Gelen bir padişah fermanında da Van’dan orduya katılan Sekban ve Sarıca askerlerinin Abdal Han yanında oldukları ve hemen “öldürülmelerini isteyen” ferman da gelir.

Savaşa başlamadan önce iki rekât namaz kılan Melek Ahmet paşanın, gözlerinden akan yaşlarla ettiği zafer duasında da Bitlislilerin Yezidi oldukları vurgulanır;

“-İlahi! Kuvvet ve kudret, yardım ve fesat senindir. Verme, koruma ve doğruluk, iyilik ve büyüklük yine senindir. Dini Mübin gayretine bir fırka Muhammed ümmetini başıma topladım. Elimi yüzüme alıp, kapına dilenmeye geldim. Onu hiç boş döndürmedin. Yine eşsiz padişahımdan dilerim ki, Ahmed’in bu ricasını da kabul edip bu kadar insanı acındırma. BU YEZİDİ HAŞERATINI SEVİNDİRME!”

Geçen hafta Diyanet’in “baba kızına cinsel arzuyla yaklaşırsa karısıyla nikah düşer mi” konusunda bir tek Sünni, Hanefi bunu bir iftira olarak değerlendirmedi.

Ben Sünni ve Hanefi bir ailede ve toplumda büyüdüm. Böyle şeyi ağzına alanın ağzını da yırtan bir toplumdu benim halkım.

Ama koskoca devletin diyaneti bunu nasıl “Hanefi fıkhında da, şöyle böyle …” diyerek bizi işin içine sokuvermişti.

Ben dine inanmadığım için bu güne kadar seyrettim. Basına yansıyan bir tek itiraz görmedim. Sadece o fetvanın aşağılanması eleştirisi yapıldı. Ama bunun Hanefi fıkhında yeri olmadığı işlenmedi. Ben de yıllardır din araştırıp yazarım ama buna ben de rastlamadım.

Bu “toplum yaşamında karşılığı olmayan “ bir yaşam şeklidir ve Hanefi toplumuna da hakarettir, iftira dır.

Nasıl mı?

Anasını, kızını, kardeşinin karısını kaçırmak, karı yapmak bunların din kitabında Mushafı Reş adlı Keçi Tanrıları Azazil şeytanının emirlerinde vardır. Okuyalım;

Bir adam komşusunun karısını,veya eski kendi karısını veya kız kardeşini veya annesini çalarsa ona başlık ödemek zorunda değildir.Çünkü o bir ganimet sayılır.”

Yezidi din kitabı, "anasına kızına göz dikip babasından anasını çalanı "haklı görürken, Yezidi diyanetin fetvası farklı mı olacaktı?

Yezidi din kitabı, “anasına kızına göz dikip babasından anasını çalanı “haklı görürken, Yezidi diyanetin fetvası farklı mı olacaktı?

Bunlar analarına bile uçkur çözdüklerinden, “Baba kızına cinsel arzu duyarsa…” konularını bu yüzden gündeme getiren Yezidilerdir.

Umarım kimler tarafından yönetildiğinizi, dininizin, diyanetinizin nasıl değiştirildiğini anlarsınız. Anlamazsanız felaket zaten üstünüze çökmüştür.

Ülke büyük felaketleri getirecek maceraya itilmiştir. Sorumlusu da dinine de milletine de, vatanına da sahip çıkmayan şerefini, onurunu kaybetmiş, F.Gülen’in Fuat Avni’sinin bile “Yezid” adını kasten kullandığı şeytanın kölelerine köle olmuşsuınuz demektir.

Bu durumda hiç olmazsa “Allah” yerine “Azazil, Tavus” deyin, evlerinize Keçi başlı putlar koyun belki onlar sizi kurtarır. Zira İslamı siz çoktan terk ettiniz.

“Euzubesmele” çeken Müslümanı “öldürmeyi şehitlik sayan” Yezidi Kürt kardeşleriniz, Yezidi Diyanet işleri başkanlarınız, imamlarınız, siyasetçileriniz, devlet büyükleriniz idaresinde ne güzel (!) Müslümansınız siz?

Dinine sahip çıkmayanların yazılarıma yorum yapmalarını da kınıyorum ve onlara tükürüyorum.

Takdir sizindir.

Alaeddin Yavuz/

Alaeddin Yavuz wordpress

keykubat

/adilyargic

/ adilyargicc

Yezidilerin Kutsal kitaplarını okumak, daha iyi tanımak için Tıklayınız;

http://keykubat.blogspot.com.tr/2011/02/yezitler-suryaniler-ve-nurcularin.html

Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Arkeoloji-Dinler Tarihi içinde yayınlandı ve , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.