AKP BİZİ NELERE MUHTAÇ ETTİ?


1-Atatürk cumhuriyetinin kazanımlarını geriye götürdü cuntalı bile olsa oligarşik demokrasiye;

2-Beğenmediğimiz hukuk sistemini bile ortadan kaldırdı, askeri vesayet altındaki hukuka;

Her türlü insanlık suçuna imza attılar.

Her türlü insanlık suçuna imza attılar.

3-Ana okullarından üniversiteye tarikat, cinsel sapkınlıklarla dolu eğitim sistemini getirerek milli eğitim sistemini felç etti, bozuk eğitim sistemine;

4-Şafi-Nurcu-Yezidi harmanı sapık İslam adlı anlayışı öne çıkartarak Osmanlı’nın Hanefi Sünni mezhebi esaslı İslam anlayışına

5- Parti-cemaat merkezli bürokrasiye geçerek, rüşvetle de olsa çalışan eski bozuk bürokrasiye;

6-Orduyu kışlaya, polisi karakola kapatıp Terör örgütlerinin sayılarını arttırdı, ülkeyi cephaneliğe çevirdi, insanlar şehirleri terk ederek göçlere düştü, eski huzur güvene;

7-Çocuk evlilikleri ve kulamparalık bilinmezdi, şimdi eğitim kurumları ve kendi cemaat okullarında patlayan kulamparalık-pedofilik esaslı sapık eğitim kurumlarıyla, eski eğitim sistemine;

8-Eğitim sistemine 4+4+4 getirerek, sekiz yaşında kız çocuklarının evlendiği sapkın pedofilik topluma geçirerek, eski toplum düzenine;

9-Ensest evlilikleri teşvik ederek, eski toplum düzenine;

10-Bütün kamu kurum ve kuruluşlarını satıp kapattırarak yerli üretime;

11-Çiftçiyi, hayvancıyı köstekleyerek yerli tarım ürünleri ile ucuz ete;

12-Bütün komşu devletler ile uzak yakın bütün dünya ülkeleri ile sorunlar çıkartarak, saygın bir

ülkeye;

13-Nüfuz ticareti, kamu mallarını yağmalamakla, devlet malından çalmakla, eski toplumun beğenmediğimiz adaletine;

14-Her gün başkanlık, padişahlık sevdalarını süsleyen federe devlet alt yapısına hizmet ettiğinden, ulusalcı milli devlete;

15-Türk düşmanlığı altında etnik, mezhep-tarikat ve din ayrımcılığı ile halkı bölerek, eski Türk vatandaşı anlayışına sahip devlete ve bozulan kardeşliğe;

NURCULUĞUN İKTİDARA TAŞINMASI

NURCULUĞUN İKTİDARA TAŞINMASI

16-Anayasayı ve rejimi korumak için yemin ettiği halde, bütün yargıyı kendisine bağlamış, anayasayı da anayasal kurumları da tanımadığından ortaya çıkardığı güvensizlik yüzünden eski anayasal düzene;

Ve saydıkça daha da listeyi kabartacak olan her şeye muhtaç etmiş, insanları gerici,hangi tarikat veya mezhep temelinde olacağı belirsiz, muhtemelen İslama benzeyen Ortodoks Yahudi, Hristiyan şeriat rejimi olacağı cemaatlerine giydirdikleri rahibe kıyafeti olan kara çarşaftan belli olan rejim endişelerine düşürmüştür.

Siz bu endişeleri hissetmiyor musunuz?

Alaeddin Yavuz/
Alaeddin Yavuz wordpress
keykubat
/adilyargic
/ adilyargicc

Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Güncel Siyaset içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.