YAHUDİ DEĞİLSEN KÖPEKSİN, BOKSUN.


barnabas_inciliBu iftira değil, Barbanabas İncil’inin ayetleridir. Okuyunuz ve öğreniniz, Yahudiler ve onların dinlerinden doğan Hristiyanlık, Müslümanlık’ta da yerinizi görünüz. Bu yazımdan sonra “İslam Roma Tezgahı Mı” ve “Yahudi Kültü” yazılarımı “adilyargic blogspot” blogumdan okursanız gerçekleri daha iyi anlarsınız.

Barnabas İncil’i 22.Sayfa;
21, İsa bir deliyi (cin çarpmış) iyileştiriyor ve domuzlar denize atılıyor. Ardından Kenânîler’in kızını iyileştiriyor.

“…Ve, işe bakın, İsa’yı bulmak için memleketinden ayrılan Kenanî bir kadın iki oğluyla birlikte gelmiyor mu! İsa’nın havarileriyle birlikte karşıdan geldiğini görünce, bağırdı: «îsa, Davud’un oğlu, kızıma merhamet et, cinler kendisine işkence ediyor!» îsa, bir kelimeyle olsun cevap vermedi: çünkü onlar sünnet olmayan insanlardandı. Havarilerin acıma duyguları harekete geçip, dediler: «Ey muallim, onlara acı! Bak, nasıl da ağlayıp çığrışıyorlar!» İsa cevap verdi: «Ben ancak İsrail kavmine gönderildim.» 

 

 

Bunun üzerine, kadın iki oğluyla birlikte İsa’nın önüne gelip, ağlayarak dedi: «Ey Davud’un oğlu, bize merhamet et.» îsa cevap verdi;
«Ekmeği çocukların ellerinden alıp, köpeklere vermek doğru değildir.» Ve, îsa bunu, onların temiz olmaması nedeniyle söyledi. Çünkü onlar, sünnet olmayan insanlardandı.

2016-03-29 01.19.23

Kadın cevap verdi: «Ey Rab, köpekler, sahiplerinin sofralarından düşen kırıntıları yerler.»

İsa, kadının sözüne hayran kalarak, dedi: «Ey kadın, senin İmanın çok hoş.» Ve, ellerini gök yüzüne kaldırıp, Allah’a dua etti ve ardından dedi: «Ey kadın, kızın kurtulmuştur, var, huzurla yoluna git.» Kadın ayrıldı ve eve döndüğünde, kızını Allah’ı tesbih ederken buldu. Bunun üzerine (şöyle) dedi:’«Bildim ki, İsrail kavminin Tanrı’sından başka Tanrı yoktur.»
2016-03-29 02.12.44

Bu olay Yahudi olmayanların bu dine girmelerinin bir kıymeti olmadığını gösteriyor ve kadını “köpek gibi yalvartmadan” yardım etmiyor. Ben çoktan sildim gittiiii.

  1. Sünnet olmayanların zavallı hali;
    Havariler, o gün Isa’ya şunu sordular: «Ey muallim, neden o kadına,onların köpek olduğu şeklinde cevap verdin?»

İsa cevap verdi: «Bakın, size diyorum ki, bir köpek, şünnetsiz bir adamdan daha iyidir.»

Buna havariler üzülerek, dediler: «Bu sözler ağır, onları kim kabul edebilecek?»

2016-03-29 02.13.51
İsa cevap verdi: «Eğer siz, ey budalalar, aklı olmayan bir köpeğin sahibi için neler yaptığını düşünürseniz, benim dediklerimin doğru olduğunu göreceksiniz. Söyleyin bana, köpek sahibinin evini koruyup, soyguncuya karşı hayatını ortaya koymaz mı? Kesinlikle, böyle. Fakat, ne görür (karşılığında)? Dayak, incinme, azıcık ekmek ve (yine de) sahibine daima neşeli bir yüz gösterir. Doğru değil mi?» «Evet muallim, doğru» diye cevap verdi havariler.

Ardından İsa dedi: -Şimdi düşünün, Allah insana neler veriyor ve Allah’ın, kulu İbrahim’e verdiği söze itibar etmemekte, onun ne kadar haksız olduğunu görün. Filistinli Calut karşısında İsrail kralı Saul’e Davud’un dediklerini hatırlayın «Rabbım! Senin kulun Senin kulunun sürüsüne bakarken, kurt, ayı ve arslanlar gelip, kulunun koyunlarını yakaladı; bunun üzerine, kulun gidip onları öldürerek, koyunları kurtardı. Ve işte onlara (ayı, arslan, kurt) benzemekten başka nedir bu sünnetsiz adam? Bu bakımdan kulun, İsrail’in Tanrısı Rabb adına gidecek ve Allah’ın kutsal milletine küfreden bu necisi öldürecek.»

 

 

 

2016-03-29 01.05.31Sonra havariler dediler: «Söyle bize ey muallim, ne sebeple insanın sünnet olması gerekir?» İsa cevap verdi: «Allah’ın İbrahim’e olan şu emri yetsin: «İbrahim, kendinin ve evinde, bulunanların ön derisini al (sünnet et); bu seninle Benim aramda ebedî bir ahiddir.»

İsa’ya ve  Yahudilerin Allah’ına göre “sünnetsiz ve Yahudi olmayan kimse, kurt,ayı,aslandan farksızdır, necistir yani boktur. Yahudilik ve ondan doğan Hristiyan ve Müslüman dinlerine girenler de Yahudi olmadıkları için “necis yani bokturlar”.

Çünkü bu ifade Hristiyanlara gelen, Müslümanların peygamberini müjdeleyen İncil’de geçmektedir.

Muhammed’in geleceğini bildiren İncil olarak Müslümanlar bu kayıp İncil’i arayan Müslümanların çizgi filimlerini, sinemalarını çektiler.

Büyük reklamlarla Barnabas İncilinin dilimize çevrildiği bildirildi. Sonuç, Yahudi olmayan bütün milletler “köpektir ve köpekten aşağı boktur” Bu İsa peygamberin en doğru sözlerini yazdığına özellikle Müslümanların, Ortodoks ve Üniteryan Hristiyanların inandığı bir İncil’de yazılıyorsa, Kur’ana inanan Müslümanlar ile Yahudi olmayan Hristiyanlar bunu değerlendirmek zorundadır.

2016-03-29 01.23.08

Yahudi olmayan Köpektir, Boktur

Müslüman Arap yazarları da, Hristiyan Grekleri (Rum), Yahudileri, Farsileri kendilerinden saymışlar, diğerleri için “Necis=Bok” demişlerdir. Türkler için çevik savaşçı olmalarını aşağılamak için de “Nesnas=Kuyruğu üstünde zıplayan hırsızlıkta kullanılan sirk maymunu” demişlerdir. Yecüc-Mecüc ve Türkler konulu yazılarımı “Sümer’den İslam’a Cin ve Şeytan Kültü” çalışmamda okuyabilirsiniz.

İşte yere göğe sığdırılamayan Yahudi peygamberleri ve Muhammet bize bu gözlerle bakan, ırkçılardır ve bu yazılanların tümü de “Arap masallarıdır”.

Bu İncil’in yukarıdaki metinlerinin bulunduğu sayfaları da ayrıca gördüğünüze göre kimsenin itiraz hakkı olmayacaktır.

Ben Yahudi olmayan, aklı olanlara soruyorum;

Neden hala Musevi, Hristiyan ve Müslümansınız?

Yahudilerde kadınların da sünnet edildiğiniz hatırlatırım.
Takdir okuyanlarındır.

Alaeddin Yavuz/

Alaeddin Yavuz wordpress

keykubat

/adilyargic

/ adilyargicc

Yayınlanmış İncil metni için tıkla; http://www.barnabas-incili.com/incil/barnabas/3/

Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Arkeoloji-Dinler Tarihi içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.