AMERİKA BAŞKANI CUMHURİYETÇİ TRUMP OLDU.


Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez Alaeddin Yavuz

AMERİKA BAŞKANI CUMHURİYETÇİ TRUMP OLDU.

Donald Trump, babasından aldığı 300 milyon ABD Doları ile cumhuriyetçi Ronald Reagan ve baba G.W.Bush dönemi zenginlerinden birisi olarak, kendini var eden siyasi yapılanmanın temsilciliğine oynamış ve başkan olmuştur.

Donald Trump ve Bill Clinton aileleri Donald Trump ve Bill Clinton aileleri

Amerikan tarihini incelediğimde benim çıkarımlarım, dünyaya kökten dinciliği, soğuk savaş döneminde “Komünistler geliyor bize sarılın, dinin koruyucusu biziz” diyerek dincileri kendilerine çekip yeryüzünü işgal ederken, Protestan Hristiyanlığı her ülkenin yaygın dini mezhepleri üzerinden yayan, anarşi, terör, ekonomik krizler ile ezilen milletleri soyup, Amerikalı girişimcilere, serbest Pazar ekonomistlerine büyük zenginlikler kazandıran Cumhuriyetçiler, son yavru G.W.Bush un faşist işgalleriyle kana bulamasının ardında yaptıkları gibi, dünya milletlerinde uyanan nefretleri dindirmek için ABD devlet siyasetini aynen sürdüren ama uzlaşmacı siyaset uygulayan Demokratları getirerek kalpleri yumuşatma taktiği yürütmektedir.

Aslında olan, iyi ve kötü karakterlerden seçilen siyasi önderlerin kişiliklerine uygun, sert ve yumuşak siyasetler ile ABD küresel sermayesi çıkarlarından hiç taviz vermeden, bir sağ, bir sol…

View original post 414 kelime daha

Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.