DEVLETİ BU HALE NASIL GETİRDİLER?


 

Bazen bilgisayar başından kalkıp bir sigara içerken aklıma yıllardır yazdıklarım geliyor. Yazılar uzun araştırmalar içerince ya da kendilerine bir yerden dokanınca insanlar okumaktan sıkılıyor ve okumayı bırakıyorlar.

Kısa tespitler yapalım;

Büyük insan Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahat yeri.

Büyük insan Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahat yeri.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “kendi isteklerine uygun değil de en medeni batılı Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre gibi ülkelerin hukuk, adalet, vatandaşlık haklarını, hukuklarını getirmesi, çağdaş eğitim sistemini uygulamaya geçirmesi batılı devletleri yakın zamanda “rakip Türkiye” korkusu ile endişeye sevk ederken, okuryazarlığı olmayan milyonlarda maraba ve yarıcıyı bedavaya, din iman, İslam, Kürtçülük bilmem ne gibi boş inançlarla köleleştirmiş, bedavaya çalıştıran ve saltanatlarının gideceğini gören özellikle toprak ağaları ile şeyh, pir gibi ruhbanların korkusu batılıların korkusunu geçmiştir.

İkisi birleşip 15 yılda 26 Kürt isyanı, o kadar gerici dinci isyanla Atatürk döneminin savaşla geçmesini sağlamışlardır.

İngiltere ile bağları yüzünden Atatürk’ün yanında tuttuğu İsmet İnönü’nün de bu isyanlarla bağından şüphelenen Atatürk, ne zaman İsmet paşayı alsa bir isyan çıkmış, onu başa getirince isyan dinmiştir. Bu oyun 1937’de bitmiş ve Atatürk İsmet paşayı İstanbul Büyükadaya zorunlu ikamete mahkum etmiş, tüm görevlerini de Celal Bayar’a devretmiştir. Akabinde zehirlenen Atatürk ölüm döşeğine düşmüş, yanlış tedavi ve teşhislerle yatağa bağlı hale getirilmiştir.

Büyükada’da Atatürk’ün hastalığından doğan boşluğu iyi değerlendiren İsmet İnönü İngiltere’ye devleti yamayacak bir askeri darbeyi 10 Kasım 1938 günü İzmir Fatihi olarak bilinen Fahrettin Altay paşa ile yapmıştır. Eh darbe olunca ölmesi gereken büyük önder o gün ayıp olmasın diye saat 09.05’de ölüvermiştir.

İsmet paşanın görevlerinden alınıp Büyük adaya sürüldüğünü bildiren gazete manşeti.

İsmet paşanın görevlerinden alınıp Büyük adaya sürüldüğünü bildiren gazete manşeti.

11Kasım 1938 günü İsmet paşa kendini CHP genel başkanı, Ebedi Türk Başbuğu bir Siirt Ermeni’si olarak ilan etmiş, beş ay sonra 12 Mayıs 1939 günü de Atatürk’ün “asla yapmayın” dediği “İngiltere Türkiye Ticaret Anlaşmasını” imzalayarak, devleti İngiliz mandasına sokmuştur. Bu anlaşmayı bütün Avrupa devletleri ve ABD ile de tekrarlamıştır.

1947’de ABD dünyanın yeni egemeni olunca NATO haberleri gelmiş, İngiltere’nin takdiri ile NATO müracaatları başlamıştır. Protestan Hristiyan olan ABD, bizim Müslüman bildiğimiz, Nurcu, Işıkçı, Menzilci olarak bildiğimiz, Gregoryen, Süryani Ermeni inancının İslami yorumunu temsil eden Adnan Menderes Hükumetini istemiştir. Devlet tarikatlar ilk kez o dönemde teslim edilmiştir. İslam’ın Hristiyanlaştırılması da böylece hız kazanmıştır.

1956’sonrası Amerika verdiği nakdi yardım sözlerini tutmayıp, askeri ayni yardıma çevirince Menderes papazı bulmuş, projeleri yatmıştır. Uzun görüşmelerden netice alamayınca bütün Amerikancılığına rağmen Rusya’ya İş Bankasının yarı hissesini satma ve dostluk, işbirliği önermiştir. Alınan randevudan bir ay-20 gün kadar önce de idam edilmiştir.

27 Mayıs 1960 darbesinin Cemal Ağası hem Amerika’ya hem de Devrim otomobilini yaptırarak Avrupa otomobil sanayine kafa tuttu. Sen misin kafa tutan? İlaçlandı, hastalandı, tedavi için sevmediği Amerika’ya gönderildi. 1964’de cenazesi Amerikan zırhlısı ile geldi, Menderes’i astıran Amerikancı cunta, Cemal ağalarını da kurban vermişti. Kazanan Amerika -Avrupa koalisyonu olmuştu. Öyle tırsmışız ki, hala otomobil üretemiyoruz.

Darbe haberi

Darbe haberi

Sağ sol olayları 1961’de Almanya’ya gönderilen işçiler üzerinden ülkemize getirildi. Amerikancı darbe ile durdurulunca ona bile sevindik ki o darbe bu günlerin mimarı oldu.

Avrupa Alevi Dernekleri Federasyonu üzerinden Almanya’da Alevi vatandaşlarımız her türlü PKK terörü, sağ-sol olaylarına bulaştırıldı. PKK militanları içinde başından beri çok sayıda PKK’lı militan güvenlik güçlerimizce öldürüldü. Halen de bu örgütlenme HDP’ye sahip çıkmaktadır. 1980 öncesi sağ sol olaylarında Alevi Avrupalıların büyük katkıları oldu.

Aynı şekilde, dışlanan vatandaşlarımız dinci tarikatçı Nurcu, Işıkçı, Süleymancı, İsmailağacı v.b. adlar altında kripto Hristiyan Yahudi temelli devşirme tarikatlarına sokuldular ve ülkemizde gerici dinci hareketi dövizleriyle desteklediler ve elan bu sürmektedir.

1980 sonrası dincilik F. Gülen cemaatlerinin Kenan Evren tarafından desteklenmesi ve Almanya’da çalışan işçiler arasında yayılan sahte Müslüman Gülenci, Nurcu, Süleymancı v.b akımları Deniz Feneri gibi derneklerle gene Almanya’da örgütlenip başımıza musallat edildi.

Diğer yandan Kürt Solu olarak PKK bölücü örgütü de Almanya’dan askeri, mali, siyasi, mühimmat her türlü desteği alarak büyüdü ve elan bu destek sürmektedir ve PKK-Cemaat örgütlenmesi soruşturmalarından kaçanlar da Almanya’ya sığınmış haldedirler.

Sonuç olarak bize ne geldiyse Amerika ve onun güdümündeki günümüzün Roma İmparatorluğu Amerika üzerinden gelmektedir.

Kısaca, devletimiz, Atatürk sonrası, Selçuklu ve Osmanlı’yı yıkan devşirme kripto sahte Müslüman cemaat ve tarikatların eline geçmiştir. Kötü gidişin, ölümlerin, ekonomik krizlerin, fakirliğin sebebi bunlardır. Bunlar bastıkları toprağa sahip çıkıp, ortak vatan davasında birleşmedikçe bu devlet kısa sürede paramparça olacaktır ve sebep olan bu azınlıklar da batılı Haçlılarca köleleştirileceklerdir. Çünkü, emperyalizm zaferinde ortak istemez.

Türkiyenin Gecesinin Generali" haberiyle çıkan Amerikan uşağı, Kripto Gregoryen Ermeni Kenan Evren

Türkiye’nin Gecesinin Generali” haberiyle çıkan Amerikan uşağı, Kripto Gregoryen Ermeni Kenan Evren

Bu devletin topraklarına ayak basan, ekmeğini yiyen suyundan içen azınlık, çoğunluk herkes ya birleşecek ya da köle olacaktır. Kimse geçmiş yüzyılların kinini almak için her türlü dinci-kinci, ırkçı cemaat, tarikat, dernek, siyasal partilerde örgütlenmesin, tek bir yerde örgütlensin. O da VATAN SAVUNMASIDIR.

Şu anda TSK kaynaklı verilen bir haberde, Fırat Kalkanı Operasyonunda bugün kaybettiğimiz asker sayımız 14’tür. Yani 14 şehidimiz var. 15 üzerinde de yaralı bildirilmektedir.

Üç gruptan oluşan Alevilerimiz, Avrupa, Amerika, Rusya ile asırlardır işbirliği içindedir.

Sayıları 600’e yakın cemaat ve tarikatlardan oluşan Arap, Rum, Yahudi, Musevi kökenli Sünni geçinenlerimiz de Avrupacı ve Amerikancı, Rusyacıdırlar.

Solcularımızın da sağcılarımızın da en keskin aydınları da bunlardan çıkmaktadır, çünkü “gerçek Türk ve Müslümanlar 600 yıldır devlet işlerinden uzak tutulmaktadırlar.

Her ikisi de son 15 yıldır yaşanan “Atatürk Cumhuriyeti devletinin tasfiyesi ile görevlidirler. Ama son anda kafalarına damdan mı gökten mi bir şey düştü galiba bazı iyi şeyler olmaktadır.

AKP hükumeti yapacağını asla saklamadı.

AKP hükumeti yapacağını asla saklamadı.

Ama, onları sıkıştırmazsanız, ne geçiminizi sağladığınız işiniz, ne emekli, sosyal yardım, bağkur, işssizlik v.b. maaşlarınızı alabileceğiniz bir devlet kalmayacaktır. Gidin Türkiye Cumhuriyeti versin dediklerinde böyle bir devleti de bulamayacaksınız.

Hele bir başkan olsun…

Daha aymazsanız…

TAKDİR SİZİNDİR!!!

AlaeddinYavuz/
Alaeddin Yavuz wordpress
keykubat
/adilyargic
/ adilyargicc

Bu yazıda alışık olmadığınız tespitler için ;

1-https://keykubat.blogspot.com.tr/2010/07/sola-acilan-hacli-seferleri-ve.html

2-http://adilyargic.blogspot.com.tr/2010/05/chp-sikeleri-ve-baykalin-istifasi-i.html#axzz4TVX5lFy2

 

Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Güncel Siyaset, Tarih içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.