LEX SCATİNİA ROMA EŞCİNSELLİK YASASI


EŞCİNSELLİĞİN ROMA DA YASAKLANMASI

Lex Sacatinia

Dinlerde kadın ve erkek eşcinselliğinin, pedofilinin, kulamparalığın yasaklanması en eski Tevrat Levililer ayetlerinde geçtiği bilinmektedir.

Buna rağmen, ensest, eşcinsel, biseksüel cinsellikleri ve hayvanlarla cinselliği Yahudilerin yaptıklarını, özellikle Kral Saul ve Davut bölümlerinde tartışmasız olarak okuyoruz. (Mitolojiden Günümüze Sapıklık AyetleriTıkla) bu günahtan kurtulmanında vaftiz olmak, günah sunusu (iki keçi Azazel ve Yahve’ye) sunmak olduğu Eyüp kitabında da aşağıda buna paralel yazılan Roma hukuk metninde de görülecektir.

Tevrat Yahudilerinin kitaplarında kesin emir olan bu yasakları yapıp “günah sunusu ve vaftiz, kutsanma” ile günahlarından kurtulmaları sapkınlığı ortadan kaldırmamıştır.

Asıl sapkınlığı ortadan kaldıranın ise insanları YahudilerinKudüs yakınlarındaki Hinnom köyünde, tanrı Molek’e, Yahweh’e yakmalık kurban adaklarını yakmak için açtıkları, etrafını t çukurlar “Ge-Hinnom” adını verdikleri, Teke tanrı Molek’e kurban sundukları Gehonnem adlı içinde yakılan ateşte kurban edilen hayvan ve insanların rahipler gözetiminde yakıldıkları çukurlar, dilimize “CEHENNEM ÇUKURU” olarak geçmiştir.

 

Gehenne (Gre.)- Ge-Hinnom (İbr.) Çehennem çukuru

Gehenne (Gre.)- Ge-Hinnom (İbr.) Çehennem çukuru

Kudüs de bu günkü yeri

Kudüs de bu günkü yeri

Bilim insanları arasında tartışmalar olsa da erken Roma cumhuriyet edebiyatı ve erken cumhuriyet, “iki erkeğin rızaya dayalı cinsel ilişkide karar kılmalarını sıklıkla kadınsılık olduğundan gülünç bulunduğunu ancak yasadışı olmadığını yazar. Sonradan Roma İmparatorluğu bu yasayı “kesinlikle yasak” olarak değiştirmiştir.

Lex Scatinia yanlışlıkla (Lex Scantia) da yazıldığı olan, M.Ö. 225’lerde, Marcus Cladıus Marcellus ile aynı cins ile cinsi münasebet ile suçlanıp mahkum edilmiş  Aedile Scantinius Capitolinus’un adı verilerek  bir kurulca hazırlanmış olan yasa  M.Ö.149’da tanıtılmış, cinsel davranışları,fiilleri, kulamparalığı, zinayı, özgürlerde pasif eçcinselliği düzenleyen,  “özgür doğan bireylere” ölüm cezası getiren Medeni Hukuk Yasasıdır.

Roma’da “Lex Scatinia” dan önce bir kanun olduğuna dair söylentiler varsa da kayıp olduğundan, bu kanunu yazan bir kayıt bulunamamıştır.

Lex Scatinia dahil bütün Roma Hukukları “özgür doğan vatandaşlar üzerinde etkili olan cinsel davranışları” düzenliyordu.

Köleler “Res=şey” olarak adlandırıldığından karşı cinsle cinsellik, köleler arası eş cinsi münasebetlerde dahil ve yasadışı her işte kullanılabiliyor veya öldürülebiliyorlardı. Ancak cinsel ilişkide azdırıcı olarak kullanılmıyorlardı. Köleler için uygulanan cezalandırma genelde dövmek olarak uygulanmaktaydı.

[Craig A. Williams(Brooklyn College and the Graduate Center): [http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1998/1998%2D10%2D16.html “Review of”Roman Sexualities” by Judith P. Hallett, Marilyn B. Skinner, Princeton: Princeton University Press, 1997. Pp. 343. ISBN 0-691-01178-8.”] , Bryn Mawr Classical Review 1998.10.16]

MÖ.50’de de Preator (Çift resmi görevli memur) Marcus Livius Drusus Claudianus, öncekinden 100 yıl sonra Lex Scatinia olayında karar vermiştir.

M.Ö.17’de  Lex Scantinia, imparator Agustus tarafından  Lex Lulia de Adulteriis davasında zina tümüyle yasaklanmıştır.

III.yy.da Lex Lulia davası Sententiae  olayı ile tekrar etti ve yüksek dereceli yargıç olan Julius Paulus tarafından aynı cins cinselliğine ölüm cezası verildi.

M.S. 342’de Konstantin ve bağlıları, sonradan Theodosius yasasını da içerecek bir karar yayınladılar.

Yasa Maddesi; Cod. Theod IX (9).VIII(8). 3 (Cod. Justin IX.ıx.31);

“Bir adam rızasıyla bir kadınla evlenir de cinsel ilişki arzusu bütün önemini kaybetmişse, yapılacak yararlı işin ne olduğu bilinmiyorsa, Sabah yıldızı çıkmış bir şey olmamışsa, ortada aşk kalmamışsa, kadın dişilik isteklerini karşılamadığı için adamdan vaz geçerse((quum vir nubit in feminam viris porrecturam,))  bu durumun ortaya çıkmasını yasaklıyoruz ve kanunlar, intikamcı bir kılıçla silahlanarak, bu kötü şöhretli kişiyi veya bundan sonra ortaya çıkabilecek bir suçlunun şiddetle cezalandırılmaya mahkum edildiğini bildiriyoruz.”

Bu yasa biraz anlam bakımında karışık görünse de ileride II.Valentinian tarafından 06 Ağustos 390’da Theodoisus  ve Arcadius ve Theodosian yasası olarak bilinecek yasayı çıkardırlar.

Cod. Theod IX.VII.6;

“”Utanç verici, kadınsı veya kadınlığı andıran giysiler giymiş erkek vücudunu, kadısı veya kadına benzer bir varlık olarak gösterirse, bunun cezasını, herkesin gözü önünde öcalan alevlere maruz kalarak ödeyecektir.””

Günümüzde, Amerika gizli mason tarikatları, Teke Tanrı Molek'e kurban ettikleri insanı yakıyorlar. "Öcalan Alevler"e bir örnek.

Günümüzde, Amerika gizli mason tarikatları, Teke Tanrı Molek’e kurban ettikleri insanı yakıyorlar. “Öcalan Alevler”e bir örnek.

Roma İmparatorluğu döneminde Lex Lulia de Adulteriis (aslı c. M.Ö.17) gibi olayların yorumcuları, erkek çocuklara karşı sarkıntılık, tacizleri içeren ve erkekler arasındaki bütün eşcinsel ilişkileri ölüm cezası ile yasaklayan yasaların Doğu Roma’da Justinyen (M.S.527) zamanında olduğundan bahsetmişler, Procopius ve Malala da tarihlerinde homoseksüellerin cezalandırıldıklarını yazmışlardır.

İlaveten, Jüstinyen’in yasası Corpus Juris Civilis (30 Aralık 533),bazı yasal düşüncelerin toplanması olarak anlaşılabilir.

Başlangıç IV. Xvıı.4

“”Çeşitli şekillerde yer alan kişisel davaların görülmesinde olduğu gibi, Lex Lulia  de Adulteris davasında da “başkalarının evliliğini tehlikeye atmadığı halde ölüm ile(gladio)cezalandırılmasına, bir başka erkeğe olan şehvetinin örtüsünü kaldırmaya cesaret etmesi yüzünden verilmiştir(qui cim masculis nefandum libidinem exercere audent)””

Jüstinyen’in yeni çıkan Homoseksüellik cezaları;

Yeni Çıkan 77 (M.S.358) (Özet)

“Tabiatın doğasına aykırı olarak, çok şeytanca tahrikler ile kendi aralarına aldıkları bazı erkeklere utanç verici uygulamalar yapmaya başladıklarından ötürü, biz, bütün şehirlerini perişan eden ve içindeki halklarını yok eden tanrının yeminini saymayan bu dinden çıkmışların, kafirlerin kanunsuz şehvet düşkünlükleri gibi şeytaniliklerden kaçınmadıklarından dolayı onları tanrının yargı korkusuna getirmekten memnunuz. Şehirleri perişan eden, içindeki dinsizleri yok eden tanrının kutsal ayetlerine göre hüküm verdiğimizi düşünüyoruz.”

Aşağıdaki karar, Kutsal Roma-Cermen imp. V.Charles (1539) tarafından Lex Carolina (Die peinliche Halsgerichtsordnung) davası üzerine yayınlanmıştır;

“Bundan böyle, bir adam bir hayvanla, bir adam bir adamla, bir kadın bir kadınla ahlaksızlık işlerse, umumi geleneklere göre, doğaya karşı işlediği suçtan dolayı yaşaması yasaklanıp, yakılarak ölüme mahkum edilecektir”

YENİ ÇIKAN 141 (M.S. 344 )

“”Sodom şehrinde tanrının tam yargılamasının anlatıldığı kutsal metinlerin bize öğrettiğine göre, tam bir delilik olan cinsel ilişki yüzünden söndürülemeyen ateşiyle tam gününde toprakları yakmıştır. Tanrının kaçınılmaz kader hakkında bize öğrettiklerini yapacağımız yasaya doğru çevirmeliyiz. Ve tekrar biliyoruz ki kutsanmış peygamberler bizlere bunlar hakkında bazı şeyler söylemişlerdir ve çıkaracağımız yasa bunlara uygun olacaktır. Bunun için tanrı korkusuna yakışan, aşağı bir suç olan yabanıl- evcil hayvanlarla işlenen günahlardan kaçınmayı yorumlamadık. İnsanların bunları işlediklerinde yaptığının günah ve kötü olduğunu, gelecekte karşısına çıkacağından böyle şeylerden kaçınmaları sağlanmalıdır. Bu karı kocalık işini hayvanla işleyen hastaya sadece bunu gelecekte terk etmesini söylememeliyiz, yaptığının tanrının önüne çıkmadan önce tapınağa gidip günah çıkarmasını, kefaret ödemesini gerektirdiğini, pişmanlığın meyvesinin tadını da anlatmalıyız. Allah’ın merhametinin ve acımasının bol olduğunu, korunmak için tövbekar olması halinde burada bulunan ve aynı fikirde olanların da teşekkürünü kazanacağı söylenmelidir.””

Dilimize çeviren ve yayınlayan Alaeddin Yavuz

Kaynaklar;;  (Valeri Maximi-Factorvm Et Dıictorvm memorabılıvm Libri Novem” Cilt VI(6), Bölüm v (5ff) [Article on “struprumcum masculo” by W. Kroll in Pauly-Wissowa (ed.), “Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft”, 1921] [On “supplicium fustuarium”, public beating to death for same-sex behavior among free-born men in Rome longbefore “Lex scantinia”, see Polybios, “The Histories”, volume VI, chapter 37] [See article “Päderastie” by M. H. E. Meier in Ersch & Gruber (eds.), “Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste”] [Theodor Mommsen, “Römisches Strafrecht”, 1899, p. 703f (in English as “Roman Criminal Law”)] [Wilhelm Rein, “Das Criminalrecht derRömer von Romulus bis auf Justinianus” (“Roman Criminal Law from Romulus up to Justinian I”), 1844, p. 864] [Gisela Bleibtreu-Ehrenberg, “Tabu Homosexualität – Die Geschichte eines Vorurteils” (“The taboo of homosexuality:The history of a prejudice”), 1978, p. 187]

Kaynaklar; CiceroAd familiares 8.12.3, 8.14.4; SuetoniusLife of Domitian 8.3; JuvenalSatire 2, as noted by Richlin, The Garden of Priapus, p. 224. Cantarella, Bisexuality, p. 107, lists references in addition in the Christian writers AusoniusTertullian, and Prudentius.

 

Ancient laws against homosexual acts

Greek laws existed which regulated pederasty, while later Romans laws went further in restricting it. Although there is some debate among scholars, Roman literature of the republic and early empire may indicate that men who engaged in consensual homosexual relations were often mocked as effeminate, but such was not illegal. Laws instituted in the later Roman Empire would change explicitly outlaw such.

On Dec 16, 342 A.D., Constantius and Constans issued a legal decision which was included in the later Theodosian Code:

Cod.Theod. IX. Viii. 3: (Cod. Justin IX.ix.31):

When a man marries in the manner of a woman, a woman about to renounce men (quum vir nubit in feminam viris porrecturam), what does he wish, when sex has lost all its significance; when the crime is one which it is not profitable to know; when Venus is changed to another form; when love is sought and not found? We order the statutes to arise, the laws to be armed with an avenging sword, that those infamous persons who are now, or who hereafter may be, guilty may be subjected to exquisite punishment.

The meaning of this is somewhat obscure, more explicit is the law issued by Valentinian II, Theodoisus and Arcadius on Aug 6, 390, and which also survives in the Theodosian Code:

Cod.Theod. IX. Vii. 6:

All persons who have the shameful custom of condemning a man’s body, acting the part of a woman’s to the sufferance of alien sex (for they appear not to be different from women), shall expiate a crime of this kind in avenging flames in the sight of the people.

During the Roman Imperial period the Lex Julia de adulteris (originally of c. 17 B.C.) was expanded by legal commentators to include first offenses against boys, and possibly all male homosexual acts. Under Justinian, the Eastern Roman Emperor from 527 A.D. to his death, historical accounts in Procopius and Malalas indicate that there was punishment of some homosexuals. In addition, under Justinian’s legislative activity there was the strict Institutes of the Corpus Juris Civilis (effective Dec 30, 533), which is understood by some to sum up the legal opinons:[89]

 

Institutes IV. xviii .4:

In criminal cases public prosecutions take place under various statutes, including the Lex Julia de adulteris, “…which punishes with death (gladio), not only those who violate the marriages of others, but also those who dare to commit acts of vile lust with [other] men (qui cim masculis nefandum libidinem exercere audent).”

More significantly, two “Novels” by Justinian issued were directed against homosexual activity:

NOVEL 77 [358 AD] (extract)

http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/9701306

…since certain men, seized by diabolical incitement practice among themselves the most disgraceful lusts, and act contrary to nature: we enjoin them to take to heart the fear of God and the judgment to come, and to abstain from suchlike diabolical and unlawful lusts, so that they may not be visited by the just wrath of God on account of these impious acts, with the result that cities perish with all their inhabitants. For we are taught by the Holy Scriptures that because of like impious conduct cities have indeed perish, together with all the men in them.[90]

NOVEL 141 [344 AD]

  1. 1: For, instructed by the Holy Scriptures, we know that God brought a just judgment upon those who lived in Sodom, on account of this very madness of intercourse, so that to this very day that lands burns with inextinguishable fire. By this God teaches us, in order that by means of legislation we may avert such an untoward fate. Again, we know what the blessed Apostle says about such things, and what laws our state enacts. Wherefore it behoves all who desire to fear God to abstain from conduct so base and criminal that we do not find it committed even by brute beasts. Let those who have not taken part in such doings continue to refrain in the future. But as for those who have been consumed by this kind of disease, let them not only cease to sin in the future, but let them alos duly do penance, and fall down before God and renounce their plague [in confession] to the blessed Patriarch; let them understand the reason for this charge, and, as it is written, bring forth the fruits of repentance. So may God the merciful, in abundance of pity, deem us worthy of his blessing, that we may all give thanks to him for the salvation of the penitents, who we have now bidden [to submit themselves] in order that the magistrates too may follow up our action, [thus] reconciling to themselves God who is justly angry with us.

Late Roman pagan lawyers had already applied the Lex Julia to homosexual acts when Christian emperors enacted laws and issued exhortations against homosexuals, four in a two-hundred year period, with the two by Justinian (527-565) being as much concerned with penance as penalty.[91]

Under Roman Emperor Charles V, (A.D. 1539), Lex Carolina (Die peinliche Halsgerichtsordnung) was promulgated:

  • 116 Punishment of the Unchastity that occurs against Nature.

Moreover, if a human being commits unchastity with an animal, [or] a man with a man, [or] a woman with a woman, they have forfeited life, and, according to the common custom, they shall be banished from life unto death by fire.

 

Derleyen ve dilimize çeviren

Alaeddin Yavuz

 

Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Arkeoloji-Dinler Tarihi, Hukuk ve devlet, Tarih içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.