MUSA GÜLLER HEM YAZI HIRSIZI HEM YALAN YAZIYOR


BU YAZI KÜLTÜR VE SANAT ESERLERİ HIRSIZLIĞI YAPAN VE YALAN YAZAN BİR YAZARI TEŞHİR ETMEKTEDİR. KESİNLİKLE KİŞİSEL HAKLARA GİRMEZ.

İŞTE HIRSIZLIK YAZISI

Konuyla ilgili yazılarımdan sadece birinin linki;
https://keykubat.blogspot.com.tr/2011/02/yezitler-suryaniler-ve-nurcularin.html
Resimlerin ve bilgilerin çalındığı blog yazılarımdan birisi
http://adilyargicc.blogspot.com.tr/2011/05/masonlastirilan-dinlerimiz-ve-siyasi.html
Sabilerin din kitabı Cinze-Ginza di Rbba çeviri metinleri barındıran araştırma çeviri yazım. Diğer bloglarımda da daha önceki çevirileri vardır
https://alaeddinyavuz.wordpress.com/2015/07/23/sabilerin-kutsal-kitabi-dinleri-ibadetleri-her-sey/

 

MUSA GÜLLER’İN BU YAZISI VE RESİMLERİ BENİM BLOGLARIMDAN ÇALMADIR. KAYNAK VERMEMİŞTİR. GİNZADİ RABBA KİTABINDAN TÜRKİYE’DE TÜRKÇE’YE ÇEVİRİ YAPAN İLK YAZARIM, CÜMLELERİ BİLE BANA AİTTİR

İBRAHİM PEYGAMBER SÜMERLERE GELMİŞTİR, SÜMERLER TÜRKTÜR YALANLARI.
MUSA GÜLLER’İN YALANLARI TEVRAT’A GÖRE,İBRAHİM SÜMER’E DEĞİL BABİL’E GELMİŞTİR. ASLINDA YAHUDİLER ONU KENİZE ARAPLARINDAN ÇALMIŞTIR. “YAHUDİ KÜLTÜ” YAZIMI OKUYABİLİRSİNİZ. BU YÜZDEN YAHUDİLER YAKUPOĞULLARI=İSRAİL ADINI TAŞIRLAR. MUSA GÜLLER BURADA SAÇMALAMIŞ. GÖKTÜRKÇE’Yİ NEREDEN ÖĞRENDİN, TÜRKİYE’^DE NEREDE ÖĞRETİLİYOR? HANGİ SÖZLÜĞÜ KULLANDIN SÖZLÜK ADI, YAZARI YOK. SÜMERCE’DE İSLAM NE DEMEKTİR? İSLAM ADI SÜMER DİLİNDE DEĞİL ARAMİ DİLİNDE VARDIR. BU DA GÜLLER MUSA’NIN CEHALETİDİR. KISACA YAZDIKLARI TAM BİR CEHALETTİR. BU ADAM KİTAP YAZARI BEYLER, ALIP OKUYORSUNUZ SONRA.

 

 

 

 

 

MUSA GÜLLER GİBİ CAHİL VE IRKÇI OLANLARIN YAZILARINI OKUMAYIN.
IRKÇI DA OLSA YALAN, ÇALINTI YAZANLARI, ATIN..
BÜTÜN TÜRKLERİ MÜSLÜMAN SAYAN, BİNLERCE YILLIK TÜRK TARİHİNİ 1400 YILLIK ARAP İSLAM TARİHİNE SIĞDIRAN, SÜMERLİLERİ BİLE HEM MÜSLÜMAN HEM DE TÜRK YAPAN SALAKLARA İNANMAYIN.
ÖRNEK METİN ÇEVİRİSİ-LİNKLİ ALTTADIR.;
Kazakistan etnik, din, dil durumu;
1999 sayımına göre %54 Kazak, %30 Rus, geri kalanları Özbek, Çeçen, Alman, Kore, Ukrayna, Uygur ve çok az sayıda da Yahudi soylular vardır.
Din;
9.yy.da Araplar Kazakistan’ın güneyini işgal ederek İslam’ı tanıttılar. 1000 yıl sonra Rus yerleşimciler Ortodoks Hristiyanlığı tanıttılar. Ekim Devriminden sonra bütün dini kilise ve camiler yıkıldı, dinler yasaklandı. 2007’deki duruma göre nüfusun %47’si Sünni, %44’ü Ortodoks Hristiyan, %2 protestan ve diğerleri de %7’dir.
Ayrıca, Sovyet dönemi dinleri halka unutturamamıştır. Yukarıdaki oranların dışında Türk tengrizmi ve animist inanışlar gereğince dünyayı tuttuğuna inanılan ruhlar, yer, gök, su ve ateş ile hayvanların bazıları hala kutsal sayılmaktadır.
Dil;
%64 Türk Kazak dili, ve iş görüşmeleri ile eğitimde herkes devlet dili Rusça konuşur…
Kadın ve Erkek;
Kadınlar devlet memurluğu-müdürlüğü, sekreterlik, bankacılık, güzellik uzmanlığı/makyaj, polislik gibi dallarda iş hayatının yarısında yer alırlar. Kızların okullara gitme oranları her yıl artmaktadır, gençler arasında alkol yaygınlaşmaktadır.Aile yapısı babaerkildir kırsal bölgelerde kadınlar ev içi işleri yaparlar…
Okuduğunuz yazının orjinal İngilizce metni ve “Türkler Din fahişesidir” diyerek koca Türk tarihini 1400 yıllık Arap İslam tarihi ile belirleyen salak Türkçülerden Musa Güller yazarın yazısı.

Okuduğunuz yazının orjinal sayfa resmi

 

 

 

 


http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Kazakhstan

TÜRKMENİSTAN’DA DİN

İslamiyet’ten önce Türkmenistan’da en yaygın dinler öteki Asya ülkelerinde olduğu gibi Zerdüştlük, Budizm ve Hristiyanlıktı. Yedinci ve sekizinci yüzyıllarda gelen Arap işgalleriyle zaman içinde İslam hakim din konumuna yükseldi

Türkmenistan’da  bu gününü ezici çoğunluğu Sünniliğin Hanefi koludur. Çok küçük bir İran kökenli yerel toplulukça İran Şiiliği uygulanmaktadır. Türkmen toplumunda, ilahi bir aşkla tanrıyı bilmeyi öğrenerek ona yaklaşmak için çileci harmanı bir Sufi dini anlayış yaygındır. Sufilik, illi sanatlarını, edebiyatlarını ve hatta yerel siyasi yaşamlarını da büyük ölçüde etkilemiştir.

Yirminci yüzyılda nüfusun büyük çoğunluğu Avrupa kültürüne göre şekillenmiştir.  Ortodoks, Katolik ve Luterci Hristiyanlığa geçenler olmuştur. Devlet, Katolik kilisesini ve Ortodoks Hristiyan kiliselerini diğer dini inançlar arasında saymaktadır.

https://www.advantour.com/turkmenistan/religion.htm

Dini İnançlar;

Türkmen devleti laik bir devlettir.  Bağımsızlık ilan edildiğinde dine ilgi orta derecede bir dalgalanma gösterdi ve Türkmenler akrabalık ve yakınlıkları bazında etnik kimliklerinden çok İslami miraslarına sahip çıktılar.

Türkmenistan’da öteki dinler de temsil edilmekteyse de Türkmenler çoğunlukla Sünniliğin Hanefi okulundandırlar.  Yedinci- Sekizinci yüzyıllara Arap ve Pers işgalleri Orta Asya’ya İslam’ı getirdi. Ama Türkler aynı anda birden ve aynı derecede bu dine dönmediler.  İslam dinine dönmeleri, örneğin  Yörük Türk kabilelerinin (Türkmenler gibi) resmi temel dini ayinlere karışmak şeklinde zamana ve yere bağlı olarak ortaya çıkarken  Zerdüştlükten kalan Nevruz kutlamaları gibi geleneklerini de kutlamaya devam ettiler. Ve hala çoğu İslam öncesinden kalan Gök Tanrıları için “mavi ve yeşil  Gök” işfadesişni kullanırlar.  Türkmenler 10.yy.da  İslam’a dönmeye başladılar.  Türkmenler, Müslüman kimliklerinin arkasında eski geleneklerini uygulamaya devam ettiler.

Dini Uygulamaları;

Dini önderlerini  mistik Sufi geleneklerine göre “Molla” veya “İşan”  ya da “kazis” olarak anarlar ama bunlar ruhbanlar olarak görülmemelidir. İbadet eden gruba en yaşlı olan önderlik eder.  1992’de hükumet en yüksek dini otorite olan “kızyet”in kurulmasını onayladı.  Merkezi Asya Müftülüğünden ayrılmalarından sonra Türkmen önderliği İslam’ı milli kültür olarak ilan etti. Dini İşler Komitesi (Genes)  yeni devletin devlet başkanına bağlandı.

Dini Törenleri ve Kutsal Yerleri;

Ay takvimine göre hesaplanan ama Gregoryen takviminin her yılın farklı gününe denk gelen günlerde dini Ramazan bayramlarını “Uraz Bayramı” adıyla oruç tutmanın sonunda, ve ondan 40 gün sonra da Gurban Bayramlarını koyun keserek kutlarlar.

Sovyet döneminde açık olan sadece birkaç cami olduğundan Türkmenlerin çoğu evlerinde ibadet ederlerdi . Bağımsızlıktan sonra yeni camiler inşa edildiyse de dini büyüklerin türbelerinin ziyaret edilmesi en sevilen uygulamalardan biridir.  Bir din büyüğünün mezarını ziyarete giden Türkmen, hastalıktan kurtulmak, çocuk doğurmak ve iyi kısmet için dua eder.

Ölüm ve Ahret İnancı;

Türkmenler Komünizm zamanında bile İslami geleneklerine göre ölülerinin törenlerini yerine getirirlerdi. Kadınlar cenaze alayına katılmazlardı ama yedi günlük anma orucu tutmaya,  kırkını ve ilk ölüm yıl dönümünü kutlamaya katılırlar. Türkmenler, öleni anarken “öldü” yerine “aradan çıktı” deyimini kullanırlar.

Türkmenistan’da dini anlatan sayfanın orjinalinin resmi

http://www.everyculture.com/To-Z/T-rkmenistan.html

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ

Özbekistan Respublikası

Başkent=Taşkent

Dil=Özbekçe

Resmi tanınmış yerel dil=Karakalpak dili

Irklar arasında iletişim dili=Rusça

Irklara Bölünme;=Özbek%80 , Rus %5,5 ; %5-5,5 Tacik ; %03 Kazak;  %2,5 Karakalpak, %1,5 Tatar; %2,5 Diğerleri.

Orta Asya’da altı bağımsız Türk devletinden birisidir . Batısı ve kuzeyi Kazakistan, doğusunda Kırgızistan, Tacikistan, güneyinde Afganistan ve Türkmenistan komşularıdır. 1991’e kadar SSCB’nin bir parçasıydı. Türk konseyini gözlemci üyesidir.

İlk önce İranlı Samaniler sonra Timur imparatorlukları idaresinde yaşadı, sonraları kuzeyden gelen Özbek Yörük Türkleri 16. Yüzyılda bölgeyi işgal ettiler ve doğu Türk dillerinden olan Özbek dilini konuşurlar. Etnik gruplar içinde çoğunluk Türk dillleri ailesinin dili olan Özbekçe konuşan Özbeklerdedir.

  1. yüzyılda Özbekistan Rusya İmparatorluğu ile birleşti ve 1924’de Sovyetler Birliğinin bir cumhuriyeti ilan edildi. Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adıyla anıldı. 1991 Aralık ayında bağımsızlığını kazandı.

 

Özbekistan’da Din

Bağımsızlığı elde ettikten sonra 1992 Anayasasına göre inanç özgürlüğü anayasal güvenceye alınmıştır ve devlet dini olmamasına özen gösterilmiştir. Irki kökeni Özbek olanların başlıca inançları Sünniliğin Hanefi mezhebidir. Fakat, son yıllarda Vehhabi mezhebi gelişmektedir.  Nüfusa göre Müslümanların oranı %88, Doğu Ortodoks Hristiyanları %9, diğerleri %3’tür.

2002’de Özbekistan’da Yahudi nüfusu 30.000 Aşkenazi Yahudileri,  Buhara Yahudileri sayılmış ve bunların Taşkent, Buhara ve Semerkand’da  yaşadıkları belirtilmiştir.  Bağımsızlıktan sonra Yahudilerin 70.000’i İsrail ve ABD’ye göç etmişlerdir.

Öteki azınlık dinleri Kore Hristiyanları, Vaftizciler, Roma Katolikleri Luterciler,  İsanın  tekrar dirileceğine inanan Yedi Gün  Adventistleri, Evancelistler , Pentecostal Hristiyanları, Budistler, Bahailer ve Hare Krişnacılardan oluşmaktadır.

Yazıda, Özbekistan’da 30.000 Yahudi’nin Buhara-,Semerkant, Taşkent’te yaşadıkları 1991’lerde İsrail ve ABD’ye 70.000 Yahudinin göçtükleri, Sünni-Hanefiliğin temel inanç olmasına rağmen son yıllarda siyasal İslamVehhabiliğin arttığını, Yahudi, çoık sayıda Hristiyan mezhebi, Budist ve Krişna Hindu dinine inananların olduğu yazılıdır. Musa Güller salağına göre binlerce yıldır Türkler başka dinlere geçerek Din Fahişesi olmuşlardır. Bu Türklüğe küfür etmenin yeni bir yolu olsa gerekir. Bu kadar salakça bir tespit yapan, hatta siyasal ve ekonomik sistemlerin adlarını da birbirine karıştıran cahil ve hırsız bir adam Almanya gibi ülkede kitap bastırıp ülkemizde satabiliyor.

Türkçesi -kısa özet -yukarıda yazılıdır.

Yazının tercüme edilmemiş devamı

BU YAZININ HİÇ BİR RESMİ KAYNAĞI YOKTUR VE UYDURMADIR Yukarıda verdiğim belgelerde sadece  yeterince her dinden Türk olduğunu belgelemiş oldum

 

 

 

 

 

 

 

BU YAZILAR YALAN VE UYDURMADIR ÜSTTEKİ İNGİLİZCE SAYFA RESİMLERİNDE Türklerin Müslüman, Yahudi, Histiyan, Budist Zerdüşt dinlerinde oldukları işlenmektedir.

 

 

Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Arkeoloji-Dinler Tarihi, Hukuk ve devlet, Tarih içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.