TANRI ARAZİYE Mİ UYDU


TANRI ARAZİYE Mİ UYDU?

Tevrat Mezmurlar Kitabı ve Kur’an, pagan toplumların kendi yaptıkları tanrı sembolleri olan putlara tapınmalarını ve onlardan yardım beklemelerini şöyle eleştirir:

Gazze’de bulunan İsrail parasında
Yahweh/Allah resmi

Mezmurlar 135;

15 Ulusların putları altın ve gümüşten yapılmış,
İnsan elinin eseridir.
16 Ağızları var, konuşmazlar,
Gözleri var, görmezler,
17 Kulakları var, duymazlar,
Soluk alıp vermezler.
18 Onları yapan, onlara güvenen herkes
Onlar gibi olacak!
19 Ey İsrail halkı, RAB’be övgüler sun!

Kuran Araf Suresi 179;

Yahweh/Allah yanan çalıdan Musa’ya vahiy ediyor.
Yahudi resmi.
“Yemin olsun ki, biz, cehennem için, cinlerden ve insanlardan, birçok kişiye vücut verdik/birçoğunu döllendirip yaydık. Kalpleri var bunların, onlarla anlamazlar; gözleri var bunların, onlarla görmezler; kulakları var bunların, onlarla işitmezler. Davarlar gibidir bunlar. Belki daha da şaşkın. Gafillerin ta kendileridir bunlar.”(Y.N.ÖZTÜRK Meali)
Kendilerine faydaları yok.
Oysa Yahve, Musa’ya yanan çalıda görünür, ayakkabılarını çıkarttırarak makamına alır, sayısız felaketlerle Mısır’ ı cezalandırır, Yahudileri kölelikten kurtarır, şeytan Sin/Sina/Sion dağında taş tabletlere emirlerini yazar verir, bin yıl koruyuculuk eder.
İncil’de, insan şeklinde gelir, emirlerini 12 rahibe tebliğ eder, adet gören kirli kadından doğduğu için günahkar saydığı insanların günahlarını tümden kaldırmak için kendine eziyet ettirip, öldürülmesine izin verir.
İran kaynaklarında Cebrail Muhammet’e tebliğ
resmi
Kuranda ise seçtiği PEYGAMBER Muhammet’e uzak durur, haberci meleği Cebrail ile haber gönderir, peygamberini kaşla göz arasında kendi katına miraca çıkartır, ama arkadaşlarından hiç ayrılmamıştır. Hatta bu yüzden yalancısın diyen ve dinden çıkan arkadaşları bile olur.
Sonuç olarak bu tanrı duyar, görür, konuşur, ezel ebed yaşar.
Ama, Yahudi ve Hristiyanlara yeryüzü hakimiyetini veren bu tanrı, Müslümanları birbirine kırdırır.
Din bin parçaya bölünür, iki komşu aynı dine farklı inanır olmasına rağmen gerçek emirlerini yenilemez, putlar gibi, kulağı duymaz, gözü görmez, dili söylemez, haberci melekleri de ebedi tatile çıkmış gibidir.
Allah diyerek birbirine saldıran, yahudi ve Hristiyanlara hatta pagan kafirlere köle olan kullarının elinden tutmaz. Asırlardır nehir gibi kan akıtan Müslümanlara duyarsız kalmaya devam eden, çağrılara cevap vermeyen bir tanrı var olsa ne olur yok olsa ne olur?
İslam ve tanrısı Allah sapıklarla anılır, Müslümanların imamları Yahudiler, Hristiyanlar olmuştur.
Bunlara çıt çıkarmayan tanrı araziye mi uymuştur?
Takdir sizindir.
Bir Arap basınında Irak Kan Gölü olarak işlenmiş

AlaeddinYavuz/
Alaeddin Yavuz wordpress
keykubat
/adilyargic
/ adilyargicc

Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Arkeoloji-Dinler Tarihi, Güncel Siyaset içinde yayınlandı ve , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

One Response to TANRI ARAZİYE Mİ UYDU

  1. Geri bildirim: TANRI ARAZİYE Mİ UYDU — Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez Alaeddin Yavuz | tabletkitabesi

Yorumlar kapatıldı.